Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Izglītība

UNESCO vadība atzinīgi novērtē Latvijas darbu

Publicēts 2007-12-16 20:09:11

Samazināt palielināt tekstu

13.12.2007

11.-13.decembrī Latvijā viesojās augstas UNESCO amatpersonas, izglītības jomas eksperti – UNESCO Starptautiskā izglītības biroja direktore Klementīna Asedo (Clementina Acedo) un UNESCO Izglītības padomnieks Eiropas reģionā, UNESCO Institūtu atbalsta un koordinācijas nodaļas vadītājs Aleksandrs Saņņikovs (Alexander Sannikov). Viesi atzinīgi novērtēja Latvijas darbu un aktivitātes gan nacionālā līmenī, gan starptautiskā mērogā ne tikai izglītības jomā, bet arī citās ar UNESCO kompetences jomās.

Preses konferencē 12.decembrī K.Asedo un A.Saņņikovs, kā arī izglītības un zinātnes ministre, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) viceprezidente Baiba Rivža un UNESCO LNK ģenerālsekretārs Rolands Ozols informēja par augsta līmeņa starptautisku izglītības konferenci "Iekļaujošā izglītība: no politiskā dialoga līdz saskaņotai rīcībai", kas nākamā gada 24.-26. februārī Rīgā pulcinās izglītības jomas ekspertus un profesionāļus no gandrīz 50 Eiropas un Ziemeļamerikas reģiona valstīm.

Šī konference tiek rīkota, gatavojoties Pasaules izglītības ministru konferencei 2008.gada novembrī Ženēvā, kur tiks pārrunātas aktualitātes un turpmākā rīcība iekļaujošās izglītības jomā visā pasaulē.

Ministre B.Rivža norādīja: "Starptautiskā konference "Iekļaujošā izglītība: no politiskā dialoga līdz saskaņotai rīcībai" un fakts, ka tā notiks Rīgā, ir Latvijai liels pagodinājums. Iekļaujošā izglītība ir ļoti svarīgs jautājums gan Eiropai, gan Latvijai, jo tā ir jauna joma izglītības nozarē mūsu valstī." Viņa uzsvēra, ka šī konference Latvijai būs lieliska iespēja ne tikai pastāstīt par paveikto pašu mājās, bet arī iepazīt Eiropas un Ziemeļamerikas valstu pieredzi, lai attīstītu iekļaujošās izglītības jautājumus mūsu valstī.

UNESCO Starptautiskā izglītības biroja direktore K.Asedo uzsvēra: "Februārī Rīgā gaidāmā konference ir ļoti nozīmīga starptautiskā aspektā, jo izglītības pieejamības veicināšana un nodrošināšana ir būtisks jautājums visā pasaulē." Viņa augstu novērtēja Latvijas paveikto un akcentēja, ka mūsu valsts veikusi ļoti nopietnu sagatavošanos gaidāmajai konferencei – gan organizatoriski, gan saturiski.

"Man ir patiess prieks, ka reģionālā – Eiropas un Ziemeļamerikas konference "Iekļaujošā izglītība: no politiskā dialoga līdz saskaņotai rīcībai", kas nākamā gada februārī, gatavojoties vispasaules iekļaujošās izglītības konferencei, notiks Rīgā. Turklāt Latvija ir kļuvusi ļoti pamanāma un aktīva UNESCO dalībvalsts, un ne tikai izglītības jomā," norādīja A.Saņņikovs. Viņš arī uzsvēra, ka svarīgi mobilizēt un mudināt Eiropas valstis aktīvāk pievērsties iekļaujošās izglītības jautājumiem, dalīties pieredzē, tāpēc gaidāmā konference Rīgā būs ne tikai teorētiska diskusija, bet arī ļoti praktiskas informācijas apmaiņas platforma.

Arī UNESCO LNK ģenerālsekretārs R.Ozols norādīja: "Fakts, ka konferenci "Iekļaujošā izglītība: no politiskā dialoga līdz saskaņotai rīcībai" uzticēts organizēt Latvijai, ir ļoti liels sasniegums un īpaša atzinība mūsu valstij. Šī būs iespēja ikvienam Latvijas izglītības nozares speciālistam un praktiķim iepazīt tik plašu pieredzi un informāciju, jo konferences, kuras notiek citur, ne visi mūsu valsts pārstāvji var apmeklēt."

Konferencē "Iekļaujošā izglītība: no politiskā dialoga līdz saskaņotai rīcībai" plānots pievērsties jautājumiem par Eiropas un Ziemeļamerikas reģiona valstu politiku iekļaujošās izglītības jomā. Konferences mērķi:
diskutēt par politiskajām tendencēm iekļaujošajā izglītībā Eiropā un Ziemeļamerikā;
analizēt pieredzi iekļaujošās izglītības ieviešanas jautājumos Eiropā un Ziemeļamerikā, kā arī izvērtēt esošos sasniegumus un nākotnes izaicinājumus;
sniegt ieteikumus tālākai rīcībai iekļaujošās izglītības veicināšanai Eiropas un Ziemeļamerikas valstīs, kā arī - pasaulē.

Iekļaujošās izglītības pamatuzdevums ir nodrošināt visiem bērniem un jauniešiem iespēju mācīties atbilstoši viņu vajadzībām visu veidu izglītības iestādēs neatkarīgi no viņu kultūras, sociālās izcelsmes un spēju līmeņa. Tas nozīmē, ka iekļaujošās izglītības koncepts nosaka nepieciešamību veikt izmaiņas mācību saturā, kā arī pārskatīt skolas darba pamatprincipus tā, lai izglītības sistēmā būtu ietverts un labi justos ikviens bērns, nodrošinot, ka izglītības sistēma tiešām "saredz" katru bērnu un viņa vajadzības. UNESCO definē iekļaujošo izglītību kā procesu, kurā tiek nodrošinātas atbilstošas visu izglītojamo daudzveidīgās vajadzības, palielinot ikviena līdzdalības iespējas mācību procesā, kultūrā un dažādās kopienās un samazinot izslēgšanas iespējas no izglītības un izglītībā.

12.decembrī tika atklāta arī oficiālā konferences "Iekļaujošā izglītība: no politiskā dialoga līdz saskaņotai rīcībai" mājas lapa: http://www.unescoconference.lv

www.izm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Baiba Rivža;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv