Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Bizness

UniCredit Group 2009. gada pētījums par banku sektoru Centrālajā un Austrumu Eiropā

Publicēts 2009-08-10 14:00:38

Samazināt palielināt tekstu

Šis ir izaicinājumu pilns laiks banku sektoram Centrālajā un Austrumu Eiropā, bet atlabšana vairs nav aiz kalniem
• Paredzams, ka pasaules ekonomikas izaugsme palīdzēs Centrālajai un Austrumu Eiropai, tomēr ekonomiskais kāpums šā reģiona valstīs būs mazāks nekā iespējams
• Starptautiskajā finanšu tirgū vairs nav “likviditātes krīzes noskaņojuma”, un galvenais kredītu izsniegšanas ierobežojums ir kredītu kvalitāte
• Centrālās un Austrumu Eiropas banku sektora ilgtermiņa attīstības perspektīvas ir nemainīgas

UniCredit Group Centrālās un Austrumu Eiropas Stratēģiskās analīzes vienības vadītāja Debora Revoltella, atsaucoties uz nesen veikto UniCredit pētījumu par banku sektoru, skaidro: “Starptautiskā finanšu krīze jau kādu laiku ir pārņēmusi banku tirgu, spēcīgi iespaidojot šo sektoru. Tā ir ietekmējusi ikvienas Centrālās un Austrumu Eiropas bankas likviditāti, finanšu piesaistes izmaksas un kredītu kvalitāti, tomēr banku sektors Centrālajā un Austrumu Eiropā joprojām ir pievilcīgs.” Dažas pozitīvas tendences jau ir sākušas parādīties, dodot pamatu cerēt uz tādiem uzlabojumiem pasaules ekonomikā, kuri veicinās arī ekonomikas atveseļošanos Centrālajā un Austrumu Eiropā. Pēc strauja ekonomiskās aktivitātes krituma 2009. gadā Grupas ekonomisti 2010. gadā prognozē nelielu reģionālo pieaugumu 1,1% apmērā. Tas, protams, ir pozitīvi, bet Centrālās un Austrumu Eiropas reģiona potenciāls tomēr ir lielāks. Apstiprinājās jau iepriekš paustais novērojums par izteiktu reģionālo diferenciāciju, proti, Centrālās Eiropas valstis un Turcija ir labāk sagatavotas, lai izmantotu starptautiskās ekonomikas atlabšanas iespējas.

Kopumā Centrālajā un Austrumu Eiropas reģionā ir 2455 bankas, kuru kopējie aktīvi ir vairāk nekā 2100 miljardi eiro. Lielāko Centrālās un Austrumu Eiropas banku saraksta augšgalā ir UniCredit Group, kurā ietilpst Bank Austria (un Bank Pekao Polijā) ar kopējiem aktīviem 121,6 miljardu eiro apmērā un 2577 miljonu eiro tīro peļņu pēc nodokļu nomaksas (pirms dividendēm mazākuma akcionāriem) 2008. gadā. 12% no Grupas aktīviem ir Centrālajā un Austrumu Eiropā, tāpēc UniCredit ir arī veiksmīgi diversificēts tirgus dalībnieks. Otra lielākā banka šajā reģionā ir Raiffeisen, kuras kopējie aktīvi ir 85,4 miljardi eiro un kuras tīrā peļņa ir 1078 miljoni eiro pēc nodokļu nomaksas (pirms dividendēm mazākuma akcionāriem). Trešajā vietā ierindojas Erste Bank; šīs bankas kopējie aktīvi ir 79,3 miljardi eiro, bet 1569 miljonu eiro lielā tīrā peļņa pēc nodokļu nomaksas (pirms dividendēm mazākuma akcionāriem) tai ļauj ieņemt otro vietu.

Banku izaugsme turpināsies uz stabilākiem pamatiem
Starptautiskās finanšu institūcijas aktīvi atbalsta tirgu, palīdzot pārvarēt krīzi. SVF, ERAB, Pasaules Banka un EIB Eiropas Savienībā strādā vienoti. Starptautiskās bankas, kas darbojas Centrālajā un Austrumu Eiropā, ir apliecinājušas, ka nolēmušas palikt šajā reģionā. SVF ir panācis starptautisko banku apņemšanos palikt dažos tirgos (tā ir daļa no SVF atbalsta programmas šīm valstīm). Starptautiskās bankas pēc SVF iniciatīvas ir parakstījušas divpusējus līgumus ar vietējām centrālajām bankām par darbības turpināšanu vietējos tirgos un savu meitas uzņēmumu rekapitalizāciju tuvāko gadu laikā.

Šobrīd tirgū vairs nevalda “likviditātes krīzes noskaņojums”, īpaši ārvalstu bankām likviditāte nav galvenā problēma. D. Revoltella uzskata, ka “tagad Centrālās un Austrumu Eiropas banku sektora ierobežojums ir kredītu kvalitāte un risku izvērtēšana. 2009. un 2010. gads joprojām būs izaicinājumi pilni, bet reģiona ilgtermiņa attīstības perspektīvas paliek nemainīgas”. Joprojām spēkā ir solījumi par ātru ienākumu konverģenci un banku pārklājuma paplašināšanu. Centrālajā un Austrumu Eiropā finanšu pārklājums turpinās paplašināties, lai gan ne tik strauji kā iepriekš. Atlabšana kredītu segmentā sāksies ar korporatīvo sektoru, savukārt attiecībā uz hipotekārajiem kredītiem privātpersonu apkalpošanas sektorā joprojām ir skaidrs, ka banku piedāvājums būs ierobežots. Viens no galvenajiem virzītājfaktoriem vēl arvien būs vietējo un ārvalstu finanšu resursu pieejamība.

Mainoties konkurences apstākļiem, tirgus dalībnieku rezultāti kļūst atšķirīgi
Krīze ir paātrinājusi rentabilitātes uzlabošanas pasākumu ieviešanu visā pasaulē, un banku sektors Centrālajā un Austrumu Eiropā nav izņēmums. Daži pēdējos gados samilzušie “burbuļi”, piemēram, lielās filiāļu vai algu izmaksas, tagad atkal ir atgriezušies līdzsvarā. Lai gan ieņēmumu apmērs samazinās, tiek ieviesti saprātīgi un efektīvi rentabilitātes uzlabošanas pasākumi, un banku peļņas rādītāju galvenais ierobežojums būs kredītu kvalitāte. Būtiski ir arī piebilst, ka patlaban kredītportfeļa kvalitāte bankām ir izšķirīgs faktors, tāpēc banku rezultāti vienā un tajā pašā tirgū var būt visai atšķirīgi.

Iespējas rada arī mainīgie konkurences apstākļi. Reģionā esošās starptautiskās bankas, īpaši lielākās tirgus dalībnieces, var nostiprināt savas pozīcijas, izmantojot jau esošo tīklu un starptautiskā finansējuma pieejamību, ja risku uzņemas ar apdomu. Dažās valstīs krīzes dēļ vietējā banku sektorā atkal parādās valsts līdzdalība. Jauni tirgus dalībnieki varēs izmantot iespējas, savukārt tirgu atstās tās bankas, kurām nav skaidru mērķu. Tas gan neietekmē lielākos starptautiskos tirgus dalībniekus, un tur nav sagaidāmas lielas pārmaiņas. Mūsuprāt, kopumā ieguvēji būs jauni dalībnieki vai starptautiskie tirgus dalībnieki, kas jau darbojas reģionā un kas uzņemas saprātīgu risku un izmanto pieejamos finanšu resursus.

Šo tekstu var atrast vietnē www.bankaustria.at.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: UniCredit Group;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv