Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Bizness

UniCredit Group finanšu rezultāti 2009. gada pirmajā pusgadā

Publicēts 2009-08-06 15:12:15

Samazināt palielināt tekstu

Apstiprināti 2009. gada pirmā pusgada konsolidētie rezultāti: 937 miljonu eiro liela tīrā peļņa, peļņa no pamatdarbības pēc salīdzināmajiem rādītājiem palielinājusies par 24.6%, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, 1. līmeņa pamatkapitāls - 6.85%

2009. GADA PIRMAJĀ PUSGADĀ:
* Grupas tīrā peļņa – 937 miljoni eiro
* Peļņa no pamatdarbības 6636 miljoni eiro, pēc salīdzināmajiem ārvalstu valūtu kursu un konsolidētajiem rādītājiem 24,6% palielinājums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu
* Banku komercdarbības (Privātpersonu un uzņēmumu apkalpošana, CAE reģions un privātbaņķieru pakalpojumi), kā arī banku tirgus un ieguldījumu darbību (Markets and Investment Banking) turpmāka atgūšanās
* Grupas spēja elastīgi uztvert sarežģītās makroekonomiskās situācijas sekas ir apstiprinājusies: peļņa pirms nodokļiem ir gandrīz 2 miljardi eiro, neskatoties uz riska izmaksu kāpumu līdz 136 bāzes punktiem
* Turpinās kopējo aktīvu, pārdošanas darbības un riskanto aktīvu samazināšanas pasākumi
* 1. līmeņa pamatkapitāls palielinājies līdz 6,85%. 1. līmeņa kapitāls – 7,66%

2009. GADA OTRAJĀ CETURKSNĪ:
* Grupas tīrā peļņa – 490 miljoni eiro, 9,6% palielinājums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni
* Ieņēmumi no pamatdarbības salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni palielinājušies līdz 7764 miljoniem eiro, atkal sākoties intensīvai neto tirdzniecības ieņēmumu plūsmai un attīstoties visam ar to saistītajam
* Darbības izmaksas sastādīja 3868 miljonus eiro un izmaksu/ieņēmumu koeficients bija zem 50% (-8 procentu punkti salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni)
* Peļņa no pamatdarbības 3896 miljoni eiro, lielākais rādītājs kopš 2007. gada otrā ceturkšņa
* Peļņa pirms nodokļiem palielinājusies par 9,2% salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni

UniCredit Valde ir apstiprinājusi 2009. gada pirmā pusgada konsolidētos rādītājus – 937 miljonu eiro lielu tīro peļņu, un no tās 490 miljoni ir gūti otrajā ceturksnī. Kaut arī bija nepieciešami uzkrājumi kredītu atmaksai atbilstoši makroekonomiskajiem nosacījumiem, tos palielinot līdz 2431 miljonam eiro, peļņa pirms nodokļiem salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni kļuvusi lielāka par 9,2% bankas stabilās darbības dēļ.

Peļņa no pamatdarbības 2009. gada pirmajā pusgadā sasniedza 6636 miljonus eiro, no kuriem 3896 miljoni ir gūti otrajā ceturksnī (vairāk nekā 1 miljarda eiro kāpums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni). Kāpumu otrajā ceturksnī salīdzinājumā ar pirmo ceturksni ir radījis galvenokārt ieņēmumu palielinājums līdz ar strauju neto tirdzniecības kāpumu, zaudējumu apdrošināšanu un ienākumiem godīgās cenās, kā arī palielinājumu neto bankas procentu un neto komisiju ieņēmumos. Joprojām tiek akcentēta efektivitāte, izmaksu/ieņēmumu koeficientam noslīdot zem 50% 2009. gada otrajā
ceturksnī.

Gan pirmajā, gan otrajā ceturksnī pozitīvā tendence peļņā no darbības atspoguļo Grupas diversifikācijas nozīmi, jo banku komercdarbībai ir veiksmīgi rezultāti (peļņa no darbības palielinājusies par 0,8% salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni). Turklāt, banku tirgus un ieguldījumu darbības (Markets and Investment Banking) uzrāda turpmāku uzlabojumu – peļņa no darbības 2009. gada otrajā ceturksnī bija 870 miljoni eiro salīdzinājumā ar 330 miljoniem eiro 2009. gada pirmajā ceturksnī.

UniCredit grupas ieņēmumi no pamatdarbības, kas sastāda 14 326 miljonus eiro 2009. gada pirmajā pusē, palielinājušies par 7,1% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pēc salīdzināmajiem ārvalstu valūtu kursu un konsolidētajiem rādītājiem, un sastādīja 7 764 miljonus eiro 2009. gada otrajā ceturksnī, kas pēc salīdzināmajiem rādītājiem ir 6,6% salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni. Šāds rādītājs sasniegts, pateicoties neto tirdzniecības palielinājumam, zaudējumu apdrošināšanai un ienākumiem godīgās cenās, bet jāatzīmē arī palielinājums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni gan neto bankas procentu, gan neto komisiju ieņēmumos (kas atkal pieaug pēc samazināšanās tendences sešu ceturkšņu periodā).

2009. gada pirmajā pusē Grupas tīrā peļņa sastādīja 937 miljoni eiro, kas ir samazinājums salīdzinājumā ar 2975 miljoniem eiro iepriekšējā gada pirmajā pusgadā un atspoguļo daudz sarežģītāku makroekonomisko situāciju. Savukārt, ceturkšņa tendence liecina par uzlabojumu grupas 2009. gada otrā ceturkšņa tīrās peļņas rādītājos, kas no 447 miljoniem eiro 2009. gada pirmajā ceturksnī palielinājušies līdz 490 miljoniem eiro.

Kopējie aktīvi – 983 miljardi eiro (1028 miljardi eiro 2009. gada martā), joprojām samazinās par 4,4% salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni, kas nozīmē 6,0% samazinājumu salīdzinājumā ar 2009. gada sākumu (63 miljardi eiro). Jāatzīmē progress tirdzniecības aktīvu samazināšanā, kas sastādīja 157 miljardus eiro 2009. gada jūnijā, tostarp 59 miljardus eiro neto atvasināmajos instrumentos, kas ir samazinājums par 8,3 miljardiem eiro salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni. 2009. gada otrajā ceturksnī neto starpbanku finansēšanā bija izteikts samazinājums, 50 miljardi eiro salīdzinājumā ar 82 miljardiem eiro pirmā ceturkšņa beigās (gandrīz 40% kritums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni).

2009. gada jūnija beigās Grupas struktūrā tika nodarbināti (“Pilna darba laika ekvivalents”, ko aprēķina atbilstoši jaunajai metodoloģijai, kurā neiekļauj bezalgas atvaļinājumus. Pārskata datos uzņēmumi, tostarp KFS grupa, ir proporcionāli konsolidēti, un ietverti 100 % apjomā.) 168 007 darbinieki, kuru skaits samazinājās par 2725 darbiniekiem 2009. gada martā un 6512 darbiniekiem 2008. gada decembrī. Štatu samazinājums pirmajā pusgadā aptvēra visas uzņēmējdarbības jomas, visvairāk skarot privātpersonu apkalpošanas sektoru, Centrālo un Austrumu Eiropu, kā arī korporatīvo centru.

2009. gada jūnija beigās Grupā ietilpst 9974 filiāles (10 131 filiāle 2009. gada martā un 10 251 filiāle 2008. gada decembrī).

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: UniCredit Group;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv