Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Lauksaimniecība

Uzņēmēji saņems atbalstu veco kuģu izņemšanai no zvejas flotes

Publicēts 2008-05-07 10:22:17

Samazināt palielināt tekstu

06.05.2008

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana".

Noteikumi izstrādāti, lai kuģu īpašnieki varētu saņemt atbalstu par veco zvejas kuģu izņemšanu no zvejas flotes, tos nododot sadalīšanai, tai skaitā sagriešanai metāllūžņos. Tāpat arī vecos zvejas kuģus īpašnieki varēs pārdot vai uzdāvināt izmantošanai citiem mērķiem, kuri nav saistīti ar zvejniecību. Tādā veidā samazināsies novecojošo zvejas kuģu iespējamais degvielas noplūdes risks. Īstenojot pasākumu, palielināsies zvejniecības uzņēmumu konkurētspēja un zvejniecības uzņēmumu ienākumu līmenis. Tāpat atbalsts no Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) uzlabos uzņēmējdarbības vidi, zvejniecības efektivitāti un ienākumu līmeņa palielināšanos zivsaimniecībā.

Noteikumos noteikta kārtība, kādā var saņemt EZF atbalstu. Uz to var pretendēt zvejas kuģu īpašnieki, kuri zvejo Baltijas jūras, tai skaitā Rīgas jūras līča piekrastē vai aiz piekrastes ūdeņiem un ir iekļauti Valsts zivsaimniecības pārvaldes (VZP) zvejas kuģu sarakstā.

Lai saņemtu atbalstu, īpašnieku kuģiem jābūt vismaz 23 gadus veciem un vismaz 12 metrus gariem, to dzinēja jaudai jābūt vismaz 75 kilovati, un ar tiem jāzvejo Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes ūdeņiem. Tāpat arī zvejas kuģim ir jābūt reģistrētam Latvijas kuģu reģistrā vismaz divus iepriekšējos gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas un jābūt iekļautam VZP zvejas kuģu sarakstā vismaz divus kalendāros gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas. Tāpat arī jābūt noslēgtam zvejas tiesību nomas līgumam ar zvejas tiesību iznomātāju un jābūt VZP izsniegta speciālā atļauja komercdarbībai zvejniecībā.

Atbalstu varēs saņemt arī tie zvejas kuģu īpašnieki, kuru zvejas kuģi ir vismaz 13 gadus veci un to jauda ir mazāka par 75 kilovatiem. Šiem zvejas kuģiem jāzvejo Baltijas jūras, tai skaitā Rīgas jūras līča piekrastē. Īpašnieku zvejas kuģim jābūt aprīkotam ar stacionāru dzinēju un jābūt reģistrētam Latvijas kuģu reģistrā vismaz divus iepriekšējos gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas uz viena un tā paša īpašnieka vārda un iekļautam VZP zvejas kuģu sarakstā. Tāpat viņam jābūt noslēgtam zvejas tiesību nomas līgumam.

Noteikumi nosaka, ka sagriešanai un sadalīšanai nododamajam kuģim tiks anulēta zvejas licence.

Lai pieteiktos uz minēto atbalstu, atbalsta pretendentam jāiesniedz nepieciešamie dokumenti Lauku atbalsta dienesta Reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.

Atbalsta kopīgā summa sastāv no 75% Eiropas Savienības (ES) atbalsta daļas un 25% no valsts budžeta. Atbalstu nosaka atkarībā no zvejas kuģa bruto ietilpības. Atbalstu samazina par 22,5% tiem zvejas kuģiem, kuri ir vecāki par 29 gadiem. Par desmit procentiem mazāku atbalstu saņems tie kuģu īpašnieki, kuri zvejas kuģi nodos izmantošanai bezpeļņas mērķiem ārpus zvejniecības. Savukārt atbalstu samazina par 30%, ja īpašnieks zvejas kuģi nodod izmantošanai peļņas mērķiem.

Atbalsta pasākums tiek finansēts no Eiropas Zivsaimniecības fonda, paredzot Latvijas valsts līdzfinansējumu.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".


www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Zivsaimniecība;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv