Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Prokuratūras, Valsts un pašvaldības policijas darbība

Uzsāk kriminālprocesu par Biķernieku kompleksās sporta bāzes privatizāciju

Publicēts 2007-06-05 17:11:52

Samazināt palielināt tekstu

Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta prokurors Agnis Pormalis uzsācis kriminālprocesu par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem valsts institūciju dienestā saistībā ar nacionālās sporta bāzes valsts akciju sabiedrības "Biķernieku kompleksā sporta bāze" privatizāciju maksātnespējas procesā.

Process uzsākts, izvērtējot LR Valsts kontroles ziņojumu par revīzijā konstatētajiem tiesību normu pārkāpumiem.

Ar tiesas lēmumu 1999.gadā BKSB atzīta par maksātnespējīgu. Uz maksātnespējas pasludināšanas brīdi BKSB saistības pret kreditoriem bija 103 tūkstoši latu, par 3344 latiem pārsniedzot aktīvu apjomu. 2001.gada 23.martā LR Satiksmes ministrija sabiedrības pamatkapitālu, ieguldot nekustamo īpašumu, palielināja līdz 904 970 latu. Uz 2001.gada 31.decembri parādsaistību apjoms bija 74 607 latu.

Neraugoties uz to, ka šāda LR Satiksmes ministrijas rīcība atļāva veikt efektīvus pasākumus BKSB saistību pilnīgai dzēšanai un to, ka sabiedrības sastāvā ietilpa nekustamie īpašumi - būves un trīs zemesgabali vairāk nekā miljons (1 104 287) kvadrātmetru platībā, maksātnespējas procesā iesaistītās atbildīgās personas, tajā skaitā arī tās, kurām bija tiesības rīkoties ar valsts mantu un finanšu līdzekļiem, tīši vai aiz nolaidības neveica nekādus pasākumus maksātnespējas procesa izbeigšanai, bet 2006.gada janvārī, pārsniedzot pilnvaras, ignorējot likumos noteiktos aizliegumus, veica sabiedrības privatizāciju, piesaistot privāto kapitālu apmērā, kas vairāk nekā 50 reizes pārsniedza uz to brīdi atlikušo nedzēsto saistību apjomu, tādējādi prettiesiski samazinot valsts kapitāla daļu sabiedrībā no 100 % uz 47,51 % un līdz ar to nodarot būtisku kaitējumu valsts interesēm.

Bez tam, arī parādnieka pārstāvis tīši vai aiz nolaidības neizmantoja ar likumu piešķirtās tiesības un neveica nekādus pasākumus, lai savlaicīgi ierosinātu izbeigt maksātnespējas procesu un apstrīdētu likumā noteiktajā kārtībā prettiesiski veikto sabiedrības privatizāciju.

Ir nolemts uzdot virzīt kriminālprocesu Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomikas policijas pārvaldei.

www.lrp.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Biķernieku kompleksā sporta bāze; Agnis Pormalis;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv