Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Sabiedrība un ģimene

Uzsākta labdarības kampaņa "Vairo prieku!"

Publicēts 2009-11-27 18:53:05

Samazināt palielināt tekstu

Rīga, 27.11.2009. Radošā apvienība jauniešiem „TREPES”, kuras misija ir veikt sociālas aktivitātes sabiedrības labā, uzsākusi labdarības kampaņu „Vairo prieku!”. Tās mērķis ir sniegt atbalstu līdzcilvēkiem un savākt ikdienā nepieciešamās lietas tiem, kuri nonākuši trūkumā. To vidū ir gan bērni un jaunieši bērnunamos, internātskolās, trūcīgajās ģimenes, kā arī ģimenes, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām, vientuļie ļaudis un pensionāri. „Vairo prieku!” atbalsta AB.LV Sabiedriskā labuma fonda grantu programma „Atbalsts labdarības organizāciju ziedojumu piesaistes projektiem”. Kampaņas plānotais norises laiks ir no 27. novembra līdz 31. decembrim.

Ramona Liepiņa, Radošās apvienības jauniešiem „TREPES” vadītāja un kampaņas „Vairo prieku!” koordinatore: „Esošie ekonomiskie apstākļi šobrīd kļūst arvien skaudrāki. Līdz ar to šī ziema daudziem Latvijas iedzīvotājiem un ģimenēm var būt ļoti smaga. Ir ģimenes, kuras šobrīd vēl spēj savilkt kopā galus, taču diemžēl ne visām tas izdodas. Salīdzinot ar pērno gadu, kad vēl netika saņemti lūgumi ziedot sadzīves priekšmetus, šobrīd jau piedzīvojam situāciju, kad cilvēkiem nav iespējas nopirkt sev pat tādas elementāras lietas kā zobu birsti vai veļas pulveri. Vienīgais ceļš un risinājums šo cilvēku izmisumam ir mūsu, līdzcilvēku, palīdzība un atbalsts. Šoziem šāda palīdzība dažām ģimenēm var kļūt izšķiroša. Tāpēc ļoti ceram, ka šī kampaņa tiks sadzirdēta un gūs atsaucību.”

Labdarības kampaņa „Vairo prieku!” šogad tiek rīkota divos posmos:
• uzņēmumi no visas Latvijas tiek aicināti kļūt par atbalstītājiem kādai no 22 mērķa grupām*. Kļūstot par draugiem, uzņēmumu darbinieki tiek aicināti sagatavot dāvaniņas, kā arī ziedot naudas līdzekļus, lai izveidotu īpašu Ziemassvētku programmu, kuru iestudēs Radošās apvienības jauniešiem „TREPES” brīvprātīgie. Laikā no 13.12. līdz 27.12. šie uzņēmumi-draugi apciemo un iepriecina savu atbalstāmo mērķa grupu;
• tiek izteikts aicinājums sabiedrībai laikā no 26.11. līdz 23.12. ziedot naudas līdzekļus ziemas apģērbu, segu, higiēnas preču, veļas pulveru un citu ikdienas preču iegādei. Šobrīd kampaņas rīkotāju redzeslokā ir vismaz 50 ģimenes, kuras ir nonākušas bezizejas situācijā un kam ļoti nepieciešams līdzcilvēku atbalsts.

AB.LV Sabiedriskā labuma fonda valdes priekšsēdētājs Mareks Indriksons: „Esam gandarīti, ka grantu programma „Atbalsts labdarības organizāciju ziedojumu piesaistes projektiem” ietvaros varam palīdzēt Radošajai apvienībai jauniešiem „TREPES” piesaistīt ziedojumus, lai sagādātu jaukus Ziemassvētkus bērniem un jauniešiem bērnunamos, internātskolās, trūcīgajās ģimenēs.”
Tālrunis ziedojumiem: 90006485

Vairāk informācijas par kampaņu „Vairo prieku!” un iespējām ziedot www.vairoprieku.lv.

28.11. t/c Alfa no plkst. 13.00 līdz 18.00 labdarības kampaņas ietvaros tiek rīkots labdarības koncerts, kuru rīko mūziķis Markus Riva ar saviem draugiem. Pasākuma laikā darbosies dažādas darbnīcas, būs iespēja nofotografēties kopā ar sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem, kā arī apmeklētāji būs laipni aicināti ar savu ziedojumu atbalstīt minēto labdarības kampaņu.

Šobrīd „Vairo prieku!” organizatori jau ir uzrunājuši aptuveni 200 uzņēmumu, kuriem tiek lūgts atbalsts gan naudā, gan „graudā”. Iespējams ziedot gan preces un pakalpojumus, gan finanšu līdzekļus.

*Iestādes, kuras ļoti gaida savus atbalstītājus un labvēļus:

Specializētais sociālās aprūpes centrs „Kalnciems”; Rīgas 7. internātpamatskola; Juglas sanatorijas internātpamatskola; Mālpils internātpamatskola; Raiskuma internātpamatskola; Cēsu sanatorijas internātpamatskola; Jūrmalas sociālās aprūpes centrs; Jūrmalas bērnunams; Jelgavas sociālās aprūpes centrs; Jelgavas bērnunams; Inčukalna bērnunams un sociālās aprūpes centrs; Misijas „Pakāpieni” aprūpē esošās trūcīgās ģimenes no Tukuma; Bauskas bērnunams „Annele”; Īslīces SOS bērnu ciemats; Rīgas ģimenes ar bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības; Olaines SOS ģimenes – sociālā riska ģimenes; Valmieras krīzes centra „Dardedze” filiāle; Valmieras SOS bērnu ciemats; Rīgas bērnunams „Vita”; Rīgas bērnunams „Ziemeļi”; Rīgas bērnunams „Ilga”; „Latgales bērni”.

Pagājušā gada Radošās apvienības jauniešiem „TREPES” rīkotās akcijas laikā „Sajūti Ziemassvētkus!” tika saziedoti vairāk nekā 6793 Ls, kas ietvēra gan mantiskos, gan finansiālos ziedojumus. Tika apciemoti un iepriecināti 2810 cilvēki.

Par Radošo apvienību jauniešiem „TREPES”
Biedrība Radošā apvienība jauniešiem „TREPES” kā interešu grupa izveidota 1998. gadā Aizkrauklē.
Kā sabiedriska organizācija dibināta 2001. gada aprīlī ar mērķi izveidot jauniešu organizāciju, kura spēj organizēt Aizkraukles pilsētas un rajona jauniešu aktivitātes. Vēlāk šie mērķi izkristalizējās konkrētāk: veicināt jauniešu integrēšanos sociālajā un kultūras dzīvē, iesaistot sociālās palīdzības un pašpalīdzības pakalpojumu sniegšanā, popularizējot brīvprātības principu; rosināt jauniešu pašiniciatīvu izglītot savus vienaudžus, radoši pavadīt brīvo laiku, rīkot sev atbilstošus pasākumus, nometnes, projektus un piesaistīt līdzekļus to realizēšanai; radīt izpratni par multikulturālu sabiedrību pasaulē. 2008. gada tika iegūta LR Finanšu ministrijas atļauja sabiedriskās labuma organizācijas statusa saņemšanai kultūrā un trūcīgo, mazaizsargāto sociālo personu un grupu labklājības celšanai. Šobrīd Radošajā apvienībā jauniešiem „TREPES” darbojas 20 aktīvas un radošas personības vecumā no 18-40 gadiem ar dažādām specialitātēm: kultūras un televīzijas darbinieki: režisori, žurnālisti, mūziķi; sociālie darbinieki, sabiedrisko attiecību studenti. Nozīmīgāko realizēto projektu vidū: valsts mēroga UNISEF projekts ”Par koordinētu Latvijas jaunatnes reproduktīvo veselību”; vienaudžu izglītotāju projekts „Sargājot sevi, sargāsim citus!”; VVPA atbalstīts projekts par multikulturālu izpratni sabiedrībā; labdarības projekts „Ceļa zīmes” un citi.

Par AB.LV Sabiedriskā labuma fondu
AB.LV Sabiedriskā labuma fonds - korporatīvs labdarības fonds, kas sekmē sabiedrības un biznesa sociālo atbildību par līdzcilvēkiem un vidi, kurā darbojamies. Fonds atbalsta radošus cilvēkus un izcilas organizācijas, kas iegulda savus pūliņus un zināšanas, lai sasniegtu visai sabiedrībai svarīgus mērķus — veidotu stipru Latvijas valsti, saliedētu un pārtikušu sabiedrību. Fonda dibinātāji ir Oļegs Fiļs un Ernests Bernis.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Labdarība; Vairo prieku!;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv