Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Bizness

Uzsākts darbs pie “Latvijas Biznesa Gadagrāmatas 2009” izdošanas

Publicēts 2009-09-04 13:33:52

Samazināt palielināt tekstu

01.09.2009

Saredzot potenciālu šī biznesa informācijas formāta attīstībā, ir pārpirktas “Latvijas Biznesa Gadagrāmatas” izdošanas tiesības un uzsākta otrā – 2009. gada  izdevuma plānošanu. “Latvijas Biznesa Gadagrāmatā 2009” būs pieejama informācija par biznesa uzņēmumiem Latvijā, kā arī ieskats valsts ekonomikas un biznesa vides attīstībā kopumā, kā arī nozaru sadalījumā.

Šis gads ir nesis ievērojamas izmaiņas Latvijas uzņēmējdarbības vidē, tādēļ, lai rastu priekšstatu par pašreizējo situāciju, ir nozīmīgi turpināt “Latvijas Biznesa Gadagrāmatas” izdošanu, sekojot līdzi aktualitātēm un piedāvājot vienkopus informāciju par uzņēmumiem, kuri joprojām ir neatņemama biznesa vides sastāvdaļa.

“Latvijas Biznesa Gadagrāmata” pirmajā daļā apkopos informāciju par biznesa rādītājiem izgājušajā gadā, sniedzot ieskatu valsts ekonomikas attīstībā kopumā, kā arī nozaru sadalījumā, izsakot prognozes par nākotnes perspektīvām. Sadarbībā ar fotoaģentūru “Emotion” gadagrāmatā būs apskatāmi nozīmīgākie gada notikumi fotogrāfijās. Otrajā daļā pa nozarēm strukturētā veidā uzskatāmi tiks publicēta informācija par uzņēmumiem – to logo, īss apraksts un kontaktinformācija.

“Esam uzņēmušies šīs gadagrāmatas izdošanas turpināšanu, jo uzskatām, ka “Latvijas Biznesa Gadagrāmata”, sniedzot vispārēju ieskatu Latvijas biznesa vides un ekonomikas attīstību ietekmējošos faktoros, kā arī iepazīstinot ar uzņēmumiem, iespējams ne tikai radīt ikdienā ērti lietojamu biznesa gidu, bet arī veicināt uzņēmējdarbības vidi un veicināt izaugsmi. Šobrīd Latvijai ir nepieciešamas ikviens atbalsts,” norāda gadagrāmatas redaktore Gunta Liepniece.

Gadagrāmatu plānots izdot angļu un krievu valodās, tādējādi padarot to pieejamu un ērti lietojamu iespējami plašākam cilvēku lokam ne vien Latvijā, bet arī ārvalstīs, iepazīstinot ar Latvijas uzņēmējdarbības vidi. “Latvijas Biznesa Gadagrāmata 2009” tiks veidota drukātā – grāmatas – formātā (tāpat kā pirmais izdevums) un kalpos kā ērti lietojams biznesa gids, ar kā palīdzību gūt priekšstatu par biznesa vidi un iespējamajām attīstības tendencēm Latvijā, kā arī atrast ieinteresētus sadarbības partnerus.

Šobrīd ir sākusies uzņēmumu, kuri vēlas tikt iekļauti gadagrāmatā, pieteikšanās. Lai nāktu pretī uzņēmumiem, dodot iespēju piedalīties gada grāmatas satura veidošanā, atkarībā no iespējām, dalības maksa ir diferencēta atkarībā no informācijas apjoma, kas par konkrēto uzņēmumu tiks publicēta.

“Latvijas Biznesa gadagrāmata” tiek izdota jau otro gadu. Ar pirmā izdevuma elektronisko versiju iespējams iepazīties šeit: http://gadagramata.lv/

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Latvijas Biznesa Gadagrāmata;
Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv