Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Ekonomika

V.Dombrovskis uzsver 2010.gada budžeta izstrādāšanas jauno un kvalitatīvo pieeju

Publicēts 2009-11-08 19:23:17

Samazināt palielināt tekstu

02.11.2009

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis 2010.gada valdības sagatavoto budžeta projektu pavadošajā ziņojumā uzsver, ka šis ir pirmais Latvijas valsts budžets, kas izstrādāts, izmantojot jaunu pieeju – izdevumu samazināšanas plānošanu saskaņā ar COFOG funkcijām, kuru vērtēšanā piedalījās valdības sociālie partneri (LDDK, LPS), sadarbības partneri (LRTK, LPS), kā arī sabiedrība (8427 unikālie interneta adreses apmeklētāji), kas iesaistījās funkciju vērtēšanā ar speciāli izveidota balsošanas rīka starpniecību interneta vidē. „Ministru kabinets ir izstrādājis 2010.gada valsts budžetu, kas definējams kā krīzes budžets, kura izdevumu un ieņēmumu daļas tieši ietekmējis ārkārtēji straujais un iepriekš neprognozētais IKP kritums 2009.gadā – 18% pret 2008.gadu,” teikts ziņojumā.

Valdības vadītājs atzīmē, ka 2010.gada budžeta projekta prioritātes ir izglītība, veselība, sociālā joma, kā arī sabiedriskā kārtība un drošība. „Diemžēl krīzes apstākļos prioritārajām jomām netiek nodrošināts ierastais izdevumu pieaugums, bet gan salīdzinoši mazāks samazinājums,” ziņojuma tekstā atzīst V.Dombrovskis, vienlaikus atgādinot, ka valdība ir ievērojusi iepriekš paustās apņemšanās, 2010.gada budžetā veselības aprūpes finansēšanai paredzot 3,4% no IKP un vienlaikus salīdzinoši mazākus izdevumu samazinājumus – 6% pret bāzes izdevumiem, nosakot izglītības, un sabiedriskās kārtības funkcijām un tikai 3% pret bāzes izdevumiem samazinājumu sociālajai jomai.

Ziņojumā premjers informē Saeimu, ka valdības darbs ekonomiskās krīzes pārvarēšanai notiek trīs galvenajos virzienos – fiskālā konsolidācija, sociālās drošības tīkls sociālās spriedzes mazināšanai un ekonomikas sildīšanas pasākumi.

„Latvijas ekonomikas stabilizācijas programmas uzstādījumi paliek nemainīgi - stabila monetārā politika, kas balstīta uz fiksētu lata piesaisti eiro, kā arī stingra fiskālā politika. Fiskālās konsolidācijas vidēja termiņa mērķis ir līdz 2012.gadam samazināt kopbudžeta deficītu līdz Māstrihtas kritēriju noteiktajam līmenim - 3% no IKP,” teikts ziņojumā.

Komentējot nākamā gada uzdevumus strukturālo reformu jomā V.Dombrovskis atklāj, ka līdz ar 2009.gada budžeta grozījumu izstrādāšanu par vidējā termiņa prioritāti ir izvirzītas strukturālās reformas ar mērķi palielināt valsts konkurētspēju. Tādēļ arī 2010.gadā turpināsies publiskā sektora un valsts pārvaldes aparāta efektivizēšana, samazinot un pārstrukturējot šajos sektoros nodarbināto skaitu, budžeta iestāžu un aģentūru darbības un skaita optimizēšana, balstoties uz funkciju auditu rezultātiem un ministriju priekšlikumiem.

Sociālā līdzsvara un stabilitātes nodrošināšanai nākamajā gadā nozīmīgu lomu valdības vadītājs saredz „sociālās drošības tīkla” pasākumos, kas aptver virkni sociālā nodrošinājuma pasākumu, ieskaitot garantētā minimālā ienākuma pabalsta palielināšanu, bezdarbnieku iesaistīšanu pagaidu darbos ar stipendiju, veselības aprūpes pakalpojumu un medikamentu pieejamību trūcīgajiem iedzīvotājiem un atbalstu pašvaldībām izglītības sistēmas reformai.

Valdības vadītājs ziņojumā uzsver arī palielināto atbalstu eksportspējīgām nozarēm un infrastruktūras projektiem, kas piešķirts Latvijai 2007.-2013. gadu periodam, kā arī valdības jau uzsāktos pasākumus, lai vienkāršotu ES fondu administrēšanas procedūras, veicinot efektīvāku resursu izmantošanu un ātrāku finanšu līdzekļu apriti.

V.Dombrovskis minētā ziņojuma noslēgumā valdības vārdā aicina Saeimu apstiprināt 2010.gada valsts budžeta projektu, kurš uzskatāms par krīzes budžetu, bet vienlaicīgi ļauj turpināt saņemt starptautisko aizdevumu un virzīties uz ekonomikas atveseļošanu.

Budžeta sagatavošanā ievērotas ar starptautiskajiem aizdevējiem (EK un SVF) parakstītās vienošanās, kas paredz fiskālo konsolidāciju 500 miljonu latu apmērā (301, 6 milj.latu izdevumu samazinājumi, 203,9 milj.latu papildus ieņēmumi no nodokļu izmaiņām un nenodokļu ieņēmumiem) un vispārējās valdības budžeta deficīta līmeni 2010.gadam – 6,1 % no IKP pēc naudas plūsmas principa, kas nodrošina, ka tiek ievērots parakstītajās vienošanās noteiktais deficīta līmenis (līdz 8,5% no IKP atbilstoši EKS95 metodoloģijai). Valsts budžeta ieņēmumi plānoti 3,8 miljardi latu, bet izdevumi 4,3 miljardi latu, balstoties uz prognozi par gada IKP kritumu 4% apmērā un ekonomiskās izaugsmes atjaunošanos otrajā pusgadā, gada deflāciju 3,7 % apmērā un bezdarba līmeņa stabilizēšanos 13,8% apmērā.

www.mk.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv