Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Likumi, rīkojumi, noteikumi, tiesību akti

Valdība akceptē instrukciju valsts budžeta izpildes analīzei

Publicēts 2007-04-03 16:46:07

Samazināt palielināt tekstu

Otrdien, 3.aprīlī, valdība apstiprināja Finanšu ministrijas sagatavotu Ministru kabineta (MK) instrukciju par kārtējā gada valsts budžeta izpildes analīzi.

Instrukcija reglamentēs kārtību, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes sagatavo informāciju un veic analīzi par ministrijas un tās padotības iestāžu kārtējā gada valsts budžeta izpildi, kā arī kārtību, kādā iesniedz to Finanšu ministrijā. Lai atvieglotu informācijas sastādīšanu un apkopošanu, MK instrukcijai pielikumā ir sagatavotas veidlapas:

* valsts pamatbudžeta izpildes analīze;
* valsts speciālā budžeta izpildes analīze;
* ministrijas pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde;
* speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde;
* valsts budžetā papildus piešķirtā finansējuma prioritātēm apguve;
* valsts budžeta prioritāšu finansējuma apguve;
* paskaidrojums par valsts pamatbudžeta (speciālā budžeta) izpildi;
* valsts sociālo pabalstu un valsts atbalsta sociālajai apdrošināšanai izpilde;
* valsts speciālā budžeta sociālo pabalstu un iemaksu valsts pensiju apdrošināšanai un apdrošināšanai bezdarba gadījumā izpilde.

Finanšu ministrija pievērsīs īpašu uzmanību valsts budžeta izpildei un izdevumu efektivitātei, ieviešot vidēja termiņa (3 gadu) budžeta plānošanu. Arī inflācijas samazināšanas plānā valdība ir paredzējusi lielāku uzmanību pievērst izdevumu kvalitātei, un, gatavojot nākošo valsts budžetu, pārskatīt bāzes izdevumus.

Ministrijas un centrālās valsts iestādes jau agrāk pēc rakstiska pieprasījuma ir gatavojušas iesniegšanai Finanšu ministrijai lielāko daļu instrukcijas projektā norādīto valsts budžeta izpildes analīzes informāciju. Ieviešot instrukciju, tiks noteikta vienota kārtība informācijas sagatavošanai, kā arī nodrošināta budžeta izpildes analīzes izstrādāšana.

www.fm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Valsts budžets;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv