Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Finanses

Valdība iepazīstas ar paveiktajiem uzdevumiem eiro ieviešanai

Publicēts 2007-03-06 17:12:24

Samazināt palielināt tekstu

Otrdienas, 6. marta, Ministru kabineta (MK) sēdē valdība iepazinās ar Finanšu ministrijas sagatavoto kārtējo informatīvo ziņojumu par paveiktajiem un nākamajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem vienotās Eiropas valūtas – eiro, ieviešanai Latvijā. Eiro ieviešanas procesa vadības komiteja valdībai sniedza pārskatu par paveikto darbu izpildi laikā no 2006.gada 1.novembra līdz 2007.gada 31.janvārim.

Sadarbībā ar karšu izdevniecību "Jāņa sēta" ir izstrādāta pirmā darba versija ģeogrāfiskajai kartei, kurā grafiskā veidā tiks attēlotas finanšu pakalpojumu sniegšanas vietas Latvijā. Finanšu pakalpojumu pieejamības analīze liecina, ka VAS "Latvijas Pasts" ieņem nozīmīgu lomu šādu pakalpojumu nodrošināšanā. Pašreiz Latvijā ir aptuveni 339 tūkstoši pilsētu un ciemu iedzīvotāju, kuru dzīvesvieta pa gaisa līniju atrodas vairāk kā 6 km attālumā no bankas filiāles vai ATM, un no šiem iedzīvotājiem vairāk kā 242 tūkstošiem finanšu pakalpojumi ir pieejami vismaz 10 km attālumā no dzīvesvietas. Iekļaujot "Latvijas Pastu" finanšu pakalpojumu sniedzēju klāstā, situācija ievērojami uzlabojas, jo tikai nepilni 14 tūkstoši pilsētu un ciemu iedzīvotāji dzīvo tālāk par 6 km no tuvākās pasta nodaļas, bet tikai 550 iedzīvotāju dzīvo tālāk par 10 km. Tādējādi būtu iespējams ievērojami uzlabot finanšu pakalpojumi pieejamību.

Turpinot skaidras eiro naudas ieviešanas plānošanu, ir apkopota informācija par bankas automātu (ATM) skaitu un to pārprogrammēšanas iespējām. Saskaņā ar banku mājas lapās izvietoto informāciju Latvijā patlaban ir aptuveni 920 ATM, no kuriem aptuveni puse atrodas Rīgā. Lai pielāgotu bankas automātus eiro izsniegšanai, vēl ir jāizstrādā visaptverošs plāns, kurā būtu paredzēti iespējamie banku sadarbības modeļi kopējai inkasācijai un risinājumi citu banku klientu apkalpošanai.

Eiro ieviešanas projekta ietvaros joprojām notiek patēriņa preču cenu izmaiņu novērošana. Informācija par cenu izmaiņām tiek atjaunota vienu reizi mēnesī, un ir pieejama Ekonomikas ministrijas interneta mājas lapā.

Turpmāk eiro ieviešanas projekta ietvaros plānots padziļināti iepazīties ar Slovēnijas praktisko pieredzi eiro ieviešanas projekta realizēšanā, tiekoties ar eiro ieviešanas procesā iesaistītajiem dalībniekiem, īpašu vērību pievēršot patērētāju tiesību aizsardzības jautājumiem un cenu paralēlās atspoguļošanas perioda norisei. Tāpat tiks analizēta citu ES dalībvalstu pieredze likumdošanas jomā saistībā ar eiro ieviešanu.

Eiro ieviešanas procesa virzību uzrauga šim mērķim izveidotā vadības komiteja, kura darbojas Finanšu ministrijas valsts sekretāres vadībā, un komitejas uzdevums pašreiz ir koordinēt un uzraudzīt „Latvijas Nacionālā eiro ieviešanas plāna” izpildi. Vadības komitejas padotībā izveidotas piecas darba grupas konkrētu uzdevumu risināšanai. Par Vadības komitejas lēmumu īstenošanu un darba grupu savstarpēju koordinēšanu ir atbildīgs eiro projekta vadītājs. Reizi ceturksnī jeb ik pa trim mēnešiem vadības komiteja sniedz pārskatu Ministru kabinetam par paveikto. Papildu informācija Finanšu ministrijas mājas lapā: http://www.fm.gov.lv/eiro .

www.fm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Eiro ieviešana; Jāņa sēta;
Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv