Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Finanses

Valdība piešķir līdzekļus Daugavas stadiona sakārtošanai 2008.gada Dziesmu un deju svētkiem

Publicēts 2007-06-05 18:06:23

Samazināt palielināt tekstu

Šodien, 5.jūnijā Ministru kabinets atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) iesniegto priekšlikumu Daugavas stadiona sakārtošanai un sagatavošanai 2008.gada Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku norisei. Šim nolūkam nepieciešami 200 000 latu, kurus plānots piešķirt no VAS "Privatizācijas aģentūra" valsts īpašumu privatizācijā iegūtajiem līdzekļiem. Minētie līdzekļi tiks izmantoti stadiona tribīnes remontam un labiekārtošanai.

Nepieciešamo darbu apjomu IZM speciālisti sadarbībā ar VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" vadību noteikuši, pamatojoties uz tehnisko ekspertīzi, ko šī gada aprīlī un maijā stadionā veica Rīgas Tehniskās universitātes Ēku un inženiertehnisko būvju diagnostikas zinātniski pētnieciskā laboratorija Aigara Ūdra vadībā un sertificēti būvinženieri Mārtiņš Draudiņš un Viktors Kopitins. Ekspertīzes slēdziens Daugavas stadiona un IZM vadībai iesniegts 31.maijā.

Ekspertīzes laikā, veicot sākotnēju tehniskā stāvokļa novērtējumu un pēc tam pārbaudot tribīņu izturību ar 100% noslodzi, konstatēts, ka esošās nepilnības iespējams novērst ar salīdzinoši nelielu remontdarbu palīdzību un pilnīga stadiona rekonstrukcija šobrīd nav nepieciešama.

Stadiona Rietumu tribīņu ekspertīzē tika konstatēts, ka ir acīmredzami tērauda elementu un saliekamo dzelzsbetona konstrukciju sajūgumu mezglos esošo stiegru savienojumu bojājumi, taču tie nav bīstami – minēto bojājumu dēļ būves projektā paredzētā nesošā karkasa nestspēja samazinājusies ne vairāk kā par 15%. Nepilnības iespējams novērst, veicot bojāto šuvju un savienojumu pārmetināšanu un saliekamo dzelzsbetona konstrukciju renovāciju, tostarp rūsējuma notīrīšanu, pretkorozijas apstrādi u.c.

Izglītības un zinātnes ministre Baiba Rivža uzsver: "Šodien ir veikts būtisks solis, lai Daugavas stadions ne vien tiktu pilnībā sagatavots nākamā gada svētkiem, bet lai būtu skaidri noteiktas arī valsts prioritātes stadiona turpmākai izmantošanai. Līdztekus mūsu ministrijas speciālistu izstrādātajiem dokumentiem valdība piešķīrusi arī nepieciešamos līdzekļus. Esmu pārliecināta, ka nav vairs nekādu šķēršļu stadiona sakārtošanai".

"Priecājos, ka ir izdevies rast optimālu risinājumu stadiona sakārtošanai un tiks veikti visi nepieciešamie darbi, lai mēs būtu pārliecināti, ka stadionā nākamgad droši var pulcēties gan Dziesmu un deju svētku dalībnieki, gan skatītāji. Domāju, ka ar laiku tiks veikti arī vērienīgāki rekonstrukcijas darbi stadiona piemērošanai dažādām sporta aktivitātēm un pasākumiem, taču pašlaik būtiskākais ir nodrošināt veiksmīgu Dziesmu un deju svētku pasākumu norisi," saka Daugavas stadiona valsts kapitāldaļu turētāja – IZM valsts sekretārs Mareks Gruškevics.

Tāpat šodien Ministru kabinets papildus nolēma Daugavas stadionam piešķirt arī 160 000 latu Dziesmu un deju svētku vajadzībām nepieciešama speciāla aizsargseguma iegādei stadiona centrālā laukuma zāles pārsegšanai. Pēc IZM apkopotās informācijas aizsargsegumu izdevīgāk ir iegādāties, nevis nomāt uz svētku laiku, jo tādējādi tiek palielinātas iespējas stadionā arī turpmāk rīkot dažādus masu pasākumus.

Domājot par stadiona tālāko likteni, Ministru kabinets arī apstiprināja IZM izstrādāto dokumentu par valsts interesēm Daugavas stadiona turpmākajā attīstībā – šis dokuments izstrādāts sadarbībā ar dažādu sporta veidu organizācijām un paredz, ka stadionam arī turpmāk jābūt valsts nozīmes kultūras un sporta centram, kurā iespējams rīkot treniņus un sacensības dažādos sporta veidos, kā arī vispārējo un skolēnu deju svētku koncertus un masu pasākumus – koncertus, izstādes utt. Stadionam jānodrošina arī iespēja ikvienam interesentam pavadīt savu brīvo laiku, izmantojot sporta bāzes piedāvātās iespējas.

Šajā pašā dokumentā paredzēts, ka Daugavas stadionam nākotnē nepieciešama vērienīgāka rekonstrukcija, kuras gaitā izveidojami vieglatlētikas un futbola laukumi, kā arī treniņlaukumi, smagatlētikas treniņu zona, slēgta sporta halle un tenisa korti.

Vienlaikus ar lēmumu par stadiona labiekārtošanas darbiem un tālāko attīstību Ministru kabinets, izsakot konceptuālu atbalstu stadiona nodošanai Rīgas domei, pilnvaroja IZM izstrādāt nodošanas nosacījumus un termiņus, paredzot, ka pašvaldībai jāturpina īstenot valsts definētās intereses stadiona apsaimniekošanā.

Atgādinām, ka IZM šī gada aprīlī saņēma Rīgas domes vēstuli, kurā pašvaldība pauž gatavību pēc svētkiem pārņemt stadionu un turpmāk rūpēties par tā attīstību un apsaimniekošanu. Sarunām ar pašvaldību līdz šī gada 22. jūnijam jāizveido darba grupa, kurā iekļaujami IZM, Kultūras ministrijas, Rīgas domes un biedrību "Latvijas Vieglatlētikas savienība" un "Latvijas Futbola federācija" pārstāvji.

www.izm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Baiba Rivža; Daugavas stadions; Izglītības un zinātnes ministrija; Latvijas Vieglatlētikas savienība; Latvijas Futbola federācija;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv