Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Nodarbinātība

Valdība piešķir papildus Eiropas fondu finansējumu nodarbinātības veicināšanai

Publicēts 2009-04-24 14:25:15

Samazināt palielināt tekstu

22.04.2009

Lemjot par Eiropas struktūrfondu finansējuma pārdali, valdība ir akceptējusi papildus finansējuma 20 milj, apmērā piešķiršanu Labklājības ministrijai (LM) nodarbinātības veicināšanai reģionos.

Tāpat valdība nolēma nodot īstenošanai LM iepriekš Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošo Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitāti mūžizglītības politikas pamatnostādņu ieviešanai.  Šim nolūkam LM piešķirti 5 milj. latu. Savukārt darba tirgus prognozēšanai LM turpmāk varēs ieguldīt ESF finansējumu 1 milj. latu apmērā.

Labklājības ministrs Uldis Augulis norāda, ka „valdības lēmums ir ļoti būtisks labklājības nozarei, ņemot vērā nepieciešamību līdzsvarot attīstību reģionos krīzes apstākļos. Šis lēmums ļaus pašvaldībām pašām izvērtēt konkrētā reģionā nepieciešamību pēc darba spēka kvalifikācijas sagatavošanas un nodarbinātības veicināšanas.”

Ar ESF atbalstu nodarbinātības veicināšanai reģionos paredzēti tādi pasākumi kā auklīšu un asistentu nodrošināšana cilvēkiem, kas nespēj par sevi rūpēties, īslaicīgi nodarbinātības pasākumi, kā arī reģionālās mobilitātes veicināšanas pasākumi, piemēram, transporta nodrošināšana un pasākumi pašvaldību sadarbības veicināšanai.

ESF atbalstīto projektu ietvaros bezdarbnieki, darba meklētāji, potenciālie bezdarbnieki un ekonomiski neaktīvie cilvēki varēs apgūt darba tirgum nepieciešamās zināšanas, tās vēlāk pielietojot un papildinot subsidētā praksē pie darba devēja, uzsākot komercdarbību vai kļūstot par pašnodarbināto.

Tie pašvaldību iedzīvotāji, kuri nespēs strādāt, jo ir jāpieskata bērns vai jāaprūpē cilvēks ar invaliditāti, varēs izmantot aukļu vai asistentu pakalpojumus. Savukārt darbinieki, kuru darba vieta atradīsies citā pašvaldībā, varēs  pretendēt uz reģionālās mobilitātes atbalsta pasākumiem.

Lai saņemtu finansējumu un īstenotu projektus, pašvaldībām būs jāizstrādā vietējie nodarbinātības plāni, norādot savam apvidum nepieciešamos pakalpojumus un specifiskās vajadzības. Atbalsts paredzēts tieši pašvaldībām, jo tās spēj operatīvāk reaģēt uz pārmaiņām un pārzina iedzīvotāju vajadzības.

Projektus pašvaldības īstenos sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA).

Savukārt LM ar ESF atbalstu varēs veikt pētījumus, lai noteiktu īstermiņa un ilgtermiņa darba tirgus prognozes. Šāda veida pētījumi jāveic, lai prognozētu nepieciešamās apmācību jomas un virzienus tuvākā un tālākā nākotnē bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalstam.

Savukārt, lemjot par pārējām apturētajām, LM pārziņā esošajām aktivitātēm, valdība nolēma līdz 2010.gadam atlikt jaunās invaliditātes sistēmas ieviešanu, bet līdz 2013.gadam - dzimumu līdztiesības veicināšanas pakalpojumus darba tirgū. Aktivitātes apturētas, ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī.

www.lm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv