Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Pasākumi, notikumi, semināri, konferences, tikšanās

Valdība un sociālie partneri vienojas kopīgi vērtēt valsts pārvaldē īstenojamās strukturālās izmaiņas un rīcības plānu ekonomikas atveseļošanai

Publicēts 2009-08-13 16:19:56

Samazināt palielināt tekstu

12.08.2009

12.augustā notika Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) kārtējā sēde, kurā Finanšu ministrija informēja par atalgojuma un nodarbinātības izmaiņām valstī. NTSP sēdē notika arī diskusija par sociālo partneru ierosinājumu rast papildu avotus veselības aprūpes budžeta papildināšanai.

Finanšu ministrija informēja, ka mēneša vidējais atalgojums valsts budžeta iestādēs aprīlī samazinājies par 8,1% un līdz gada beigām ministriju centrālajos aparātos nodarbināto skaits tiks samazināts par 30,37% vai 1145 amata vietām. Pēc iepazīšanās ar Finanšu ministrijas ziņojumu, sēdes dalībnieki pauda viedokli, ka sociālajiem partneriem nepieciešama informācija par to, kāda ir pašreizējā un plānotā valsts pārvaldes struktūra un kā strukturālās pārmaiņas ir saistītas ar atalgojuma un nodarbinātības izmaiņām valstī. Kaut arī ministriju mājas lapās jau pašlaik tiek publicēta informācija par strukturālām izmaiņām, šāda ziņojuma sagatavošana varētu būt pamats kvalitatīvai diskusijai ar sociālajiem partneriem.

Saistībā ar sociālo partneru paustajām bažām par augošo bezdarbnieku skaitu valstī, Labklājības ministrs informēja, ka tuvākajā laikā uzsāks īstenot papildu pasākumus bezdarbnieku apmācībai un pārkvalificēšanai.

Diskusijā par situāciju veselības aprūpē īpaši tika aktualizēta nepieciešamība rast finanšu līdzekļus veselības aprūpes finansējumam, kā arī vienoties par sociālā nodokļa maksāšanas termiņa atlikšanu slimnīcām. Sēdē vienojās par nepieciešamību turpināt cilvēkresursu attīstības programmas īstenošanu veselības aprūpē un veselības aprūpes finansējuma izlietojuma efektivitāti vērtēt strukturālās reformas kontekstā. Ministru prezidents informēja, ka veselības aprūpes papildu finansēšanai plānots izmantot arī starptautisko aizdevēju t.s. „sociālās drošības spilvenam” piešķirto naudu. Sēdē pieņēma lēmumu valdībai, Finanšu ministrijai un Valsts ieņēmumu dienestam meklēt risinājumu jautājumam par nodokļu nomaksas termiņa atlikšanu slimnīcām.

Sēdes dalībnieki pauda viedokli, ka, izstrādājot rīcības plānu ekonomikas atveseļošanai, īpaši svarīgi ir to apspriest ar sociālajiem partneriem un ieklausīties viņu viedoklī. Ekonomikas ministrija aicināja sociālos partnerus aktīvi piedalīties 26.augustā ministrijas rīkotajā konferencē par šo jautājumu.

www.mk.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Nacionālā trīspusējās sadarbības padome;
Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv