Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Tieslietas

Valdība uzklausa ziņojumu par Valsts drošības iestāžu likumu

Publicēts 2008-04-15 23:04:56

Samazināt palielināt tekstu

Ministru kabinets šodien uzklausīja Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) sagatavoto analītisko ziņojumu par Valsts drošības iestāžu likumā esošo normatīvo regulējumu. Ziņojumā veikta tiesisko aspektu analīze, sniegts salīdzinājums ar valsts drošības dienestu parlamentārās kontroles institucionālajiem risinājumiem Igaunijā un Lietuvā, kā arī paredzētas iespējas noteikt normatīvo regulējumu par parlamentārās kontroles atjaunošanu valsts drošības iestādēm.

Kā teikts analītiskajā ziņojumā, Valsts drošības iestāžu likums stājies spēkā 1994. gadā. Valsts drošības iestāžu kontroles mehānisms tika veidots tādejādi, ka valsts drošības iestāžu galveno uzdevumu izpildi kontrolēja Nacionālās drošības padome, savukārt Ministru kabinets kontrolēja tā pakļautībā vai pārraudzībā esošās valsts drošības iestādes. Valsts drošības iestāžu darbības parlamentāro kontroli veica Saeimas Nacionālās drošības komisija. Īpaša vieta valsts drošības iestāžu kopumā bija noteikta Satversmes aizsardzības birojam, kas bija Nacionālās drošības padomes pakļautībā. Turklāt Satversmes aizsardzības birojam bija tiesības veikt kontroli par citām valsts drošības iestādēm un uzdot tām atsevišķus uzdevumus.

Būtiskas izmaiņas Valsts drošības iestāžu likumā tika izdarītas ar 2002. gada 27. jūnija grozījumiem, ar kuriem līdz tam pastāvējusī Nacionālās drošības padomes kompetence valsts drošības iestāžu kontrolē tika sadalīta starp Saeimas Nacionālās drošības komisiju un Ministru kabinetu. Savukārt 2004. gada 7. aprīļa grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā tika veikti, lai izvairītos no valsts drošības iestāžu monopolizācijas un nodrošinātu sistēmas iekšējo līdzsvaru, īstenotu demokrātiskiem principiem atbilstošu valsts drošības iestāžu reorganizāciju un panākt Latvijas atbilstību dalībai NATO.

Salīdzinot valsts drošības dienestu parlamentārās kontroles institucionālos risinājumus Igaunijā un Lietuvā, tika izpētīts šo valstu normatīvajos aktos esošais tiesiskais regulējums. Gan Lietuvas, gan Igaunijas normatīvajos aktos tiesību normas ir izteiktas vispārīgi, bez īpašas normu detalizācijas par valsts drošības iestāžu parlamentārās kontroles pārbaužu principiem, procedūrām un kritērijiem, proti, parlamentārās kontroles mehānisms būtiski neatšķiras no Latvijā šobrīd spēkā esošā tiesiskā regulējuma.

Pamatojoties uz sniegto informāciju Valsts drošības likumā un citos normatīvajos aktos, TM uzskata, ka līdz šim izveidotā un pašlaik spēkā esošā tiesību normu sistēma par valsts drošības iestāžu darbības nodrošināšanu un tiesiskuma kontroli ir pamatota, jo saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu visām iestādēm, tai skaitā valsts drošības iestādēm, ir jāatrodas kopējā valsts pārvaldes sistēmā Ministru kabineta padotībā.

TM piedāvā izveidot starpinstitūciju darba grupu, kurā tiktu izvērtēts valsts drošības iestāžu darbības uzraudzības īstenošanai nepieciešamais kontroles mehānisms un valsts drošības iestāžu sadarbības tiesiskā regulējuma pilnveidošanas iespējas. Šādā darba grupā ieinteresētās puses varētu izvērtēt valsts drošības iestāžu kontroles mehānismu, vienoties par praktiski veicamiem pārbaužu principiem, procedūrām un kritērijiem, lemt par nepieciešamiem grozījumiem ārējos normatīvajos aktos, kā arī lemt par atbilstoša normatīvā regulējuma iekļaušanu valsts drošības iestāžu iekšējos normatīvajos aktos.

www.tm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv