Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Nekustamie īpašumi un būvniecība

Valmieras pašvaldība samazina telpu nomas maksu

Publicēts 2009-04-18 15:14:00

Samazināt palielināt tekstu

16.04.2009

Lai sniegtu atbalstu uzņēmējiem, Valmieras pilsētas pašvaldības dome 9.aprīlī apstiprinājusi izmaiņas Valmieras pilsētas pašvaldības Neapdzīvojamo telpu nomas maksas nolikumā, kas paredz telpu nomas maksas samazinājumu 20% apmērā uz vienu gadu vairākiem telpu iznomāšanas mērķiem.

No 2009.gada 1.maija mazāka telpu nomas maksa būs jāmaksā uzņēmējiem, kas nomā pašvaldības telpas veikaliem, vairumtirdzniecību bāzēm ar alkoholisko dzērienu tirdzniecību, video saloniem, video nomām, birojiem un citām komerciestādēm, aptiekām, sadzīves pakalpojumiem, kā arī telpas ražošanas, transporta, sakaru iestāžu vajadzībām, valsts un pašvaldību budžetu institūcijām, vairumtirdzniecības bāzēm un noliktavām, ārstnieciskiem pakalpojumiem, sabiedriskai ēdināšanai, datorsaloniem.

Nekustamā īpašuma nodaļas galvenā speciāliste neapdzīvojamo telpu nomas jautājumos Evija Stračinska pastāstīja, ka pašlaik tiek gatavotas vienošanās pie noslēgtiem nomas līgumiem ar esošajiem telpu nomniekiem par 20% nomas maksas samazināšanu.

Pašvaldības dome jau martā veica papildinājumus Neapdzīvojamo telpu nomas maksas nolikumā, nosakot, ka gadījumos, kad pašvaldībai piederošas neapdzīvojamās telpas nav bijušas iznomātas nepārtraukti vairāk nekā trīs gadus un atbilstoši tehniskās apsekošanas atzinumam telpu nolietojums ir vairāk nekā 80%, un nomnieks pašvaldības īpašuma sakārtošanā (nomas telpās) iegulda savus finanšu līdzekļus, tad nomnieks var tikt atbrīvots no telpu nomas maksas līdz 95 % apmērā ar pašvaldības domes lēmumu katrā konkrētā gadījumā atbilstoši telpu nolietojumam līdz pieciem gadiem, proporcionāli telpu remontā faktiski ieguldītajiem finanšu līdzekļiem.

Tāpat Valmieras pilsētas pašvaldība iepriekš apstiprinājusi arī izmaiņas, kas nosaka to, ka valsts un pašvaldību budžeta iestādēm, kuru finansējums pakļauts valsts budžetam, 2009.gadā tiks samazināta telpu nomas maksa par 25% kā atliktais maksājuma uz 2010.gadu.

Jāpiebilst, ka neapdzīvojamo telpu nomas maksas nolikums nosaka telpu nomas maksas aprēķināšanas kārtību, pamatojoties uz telpu (ēkas) atrašanās vietas (zonas) pilsētā, telpu izmantošanas (uzņēmējdarbības) mērķa un izvietojuma ēkā.

Atgādinām, ka nolūkā atbalstīt uzņēmējdarbību pilsētā šajā gadā Valmieras pilsētas pašvaldības apstiprinājusi jaunus nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumus. Personām un uzņēmumiem, kuru īpašumā vai lietojumā ir ēkas – vasaras terases vai vasaras kafejnīcas, kam ir sezonas rakstura pielietojums, pašvaldība varēs piešķirt NĪN atvieglojumu 50% apmērā. Tikpat lielā apmērā NĪN atvieglojumu no nomā esošām telpām varēs saņemt uzņēmumi, kuri saimniecisko darbību veic pašvaldības izglītības iestāžu telpās, organizējot audzēkņu komplekso ēdināšanu, bet 25% apmērā no nomā esošajām telpām,- ja uzņēmums veic gan komplekso ēdināšanu, gan nodrošina kafejnīcas pakalpojumus.

Būtisks jauninājums ir saistīts ar rūpnieciskās ražošanas uzņēmumiem. Uzņēmumiem, kuru īpašumā ir rūpnieciskās ražošanas ēkas, par tām, ja tur notiek ražošana un uz taksācijas gada 30.jūniju tā ir saglabāta, investēti līdzekļi ražošanā laikā no 2007.gada un saglabātas darba vietas virs 75% attiecībā pret vidējo darba vietu skaitu 2008.gadā, pašvaldība varēs piešķirt 25% NĪN atvieglojumu.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv