Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Likumi, rīkojumi, noteikumi, tiesību akti

Valmieras pilsētai augstākais teritorijas attīstības indekss

Publicēts 2009-04-24 14:22:33

Samazināt palielināt tekstu

22.04.2009

No 22.04.2009. ir spēkā Ministru kabineta noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām.

Ņemot vērā 2007.gada rādītājus, noteikumos Valmieras pilsētai aprēķināts augstākais attīstības indekss republikas nozīmes pilsētu vidū - 0,435. Aiz Valmieras seko Rīga (0,412), Jelgava (0,284), Jūrmala (0,279), Ventspils (0,214), Daugavpils (- 0,314), Jēkabpils (- 0,541), Liepāja (- 0,584), Rēzekne (- 0,796). Savukārt Latvijas pilsētu, kā arī novadu, kuros ietilpst pilsētas, vidū Valmierai aprēķinātais attīstības indekss to ierindo 7.vietā. Augstāki rādītāji ir attiecīgi Ķeguma, Baldones, Ogres, Salaspils un Ikšķiles novadiem un Rīgas rajona Baložu pilsētai.

Teritorijas attīstības indeksu par iepriekšējo gadu aprēķina Valsts reģionālās attīstības aģentūra katru gadu līdz 31.decembrim. Tā aprēķināšanai izmanto rādītājus, kas raksturo sociāli ekonomisko attīstību un to nozīmību. Republikas nozīmēs pilsētām tie ir četri- bezdarba līmenis, iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs uz vienu iedzīvotāju latos, demogrāfiskās slodzes līmenis (bērnu un pensijas vecuma iedzīvotāju skaits pret darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitu, reizināts ar 1000), pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņas pēdējo piecu gadu laikā procentos (starpība starp pastāvīgo iedzīvotāju skaitu perioda beigās un perioda sākumā pret iedzīvotāju skaitu perioda sākumā, reizināta ar 100).

Pilsētas pašvaldības Attīstības nodaļā pauda: „Teritoriju attīstības indekss ir nozīmīgs rādītājs investoriem, kas interesējās par jaunām attīstības iespējām. Tāpat tas ir svarīgs, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu pilsētas attīstības projektiem. Augstais Valmieras teritorijas attīstības indekss ir apliecinājums tam, ka Valmieras pilsētas pašvaldība un uzņēmēji ir mērķtiecīgi veikuši būtiskus ieguldījumus attīstībā un iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanā, kā arī savstarpējās sadarbības veidošanā. ”

2008.gada 31.decembrī stājoties spēkā „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam”, un, ņemot vērā administratīvi teritoriālās reformas norisi, noteikumi paredz, ka 2009.gads ir pārejas periods, līdz ar to teritorijas attīstības indeksa vērtības ir aprēķinātas divos variantos. Pirmais variants paredz teritorijas attīstības indeksu vērtības aprēķināt atbilstoši administratīvajam iedalījumam, kas bija spēkā 2009.gada 31.janvārī. Teritorijas attīstības indeksa vērtības tiks aprēķinātas pilsētām, kā arī novadiem, kuros ietilpst pilsētas (77 pašvaldības), pagastiem, kā arī novadiem, kuros ietilpst tikai pagasti (445 vietējās pašvaldības), un rajoniem. Noteikumi paredz, ka aprēķinātās teritorijas attīstības indeksa vērtības ir spēkā līdz 2009. gada 30.jūnijam, un tās ik gadu turpmāk netiek aktualizētas. Otrais variants paredz teritorijas attīstības indeksu vērtības aprēķināt atbilstoši administratīvi teritoriālajam iedalījumam, kas noteikts Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā un sāks funkcionēt no 2009. gada 1.jūlija. Teritorijas attīstības indeksa vērtības tiks aprēķinātas 109 novadiem kā vienotai grupai un atsevišķi deviņām republikas pilsētām. Noteikumi paredz, ka aprēķinātās teritorijas attīstības indeksa vērtības stāsies spēkā 2009. gada 1.jūlijā un turpmāk tiks aktualizētas ik gadu.

Ministru kabineta noteikumi Nr.319 „Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām” lasāmi http://www.likumi.lv/doc.php?id=190795

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Valmiera;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv