Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Nekustamie īpašumi un būvniecība

Valmierieši joprojām aktīvi turpina iesniegt projektus daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai

Publicēts 2009-08-20 15:45:27

Samazināt palielināt tekstu

19.08.2009

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūrā (BEMVA) klātienē noslēgusies projektu iesniegšana Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” 4.kārtā. Kopumā iesniegti 19 projektu pieteikumi, no tiem septiņi- par Valmieras daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanu.

4.kārtā visvairāk projektu pieteikumu ir saņemti no potenciālajiem projektu īstenotājiem Vidzemē (7) un Rīgā (6), mazāk projektu pieteikumi - no Kurzemes (3), Zemgales (2) un Latgales (1). Kopumā četrās atlases kārtās iesniegti 66 projektu pieteikumi. Kopumā visvairāk projektu pieteikumi ir saņemti no Vidzemes (21), Rīgas (20) un Kurzemes (12) reģionos esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajām personām. 

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra jau apstiprinājusi 26 projektu pieteikumus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanai, kas tika iesniegti pirmajās divās atlases kārtās. Jau noslēgti seši līgumi ar četrām pilnvarotajām personām no Ventspils, Valmieras, Liepājas un Talsiem par Eiropas Savienības un valsts atbalstu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijā.

Jāpiebilst, ka 18. augustā sākas pieteikumu iesniegšana daudzdzīvokļu māju siltināšanas projektu atlases 5.kārta, kas ilgs līdz 18.septembrim (ieskaitot).

ERAF līdzfinansētās aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" mērķis ir mājokļu energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu. Aktivitātes ietvaros tiks segti līdz 50% no kopējām attiecināmajām mājas siltināšanai veiktajām izmaksām. Kopējais pieejamais publiskais finansējums ir 16 634 764,16 latu. Vienas mājas siltināšanai maksimāli pieļaujamais atbalsta apjoms ir līdz 100 000 latiem, nepārsniedzot 35 latus uz vienu dzīvojamās mājas kvadrātmetru.

Papildus informācija par aktivitāti: http://esfondi.bema.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv