Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Tieslietas

Valsts aģentūra "Maksātnespējas administrācija" piešķīrusi 20413,43 latus maksātnespējīgās SIA "EKRĀNS, KINO UN VIDEO" darbinieku prasījumu apmierināšanai.

Publicēts 2008-05-07 10:24:37

Samazināt palielināt tekstu

"Valsts aģentūra "Maksātnespējas administrācija" (turpmāk – Maksātnespējas administrācija) piešķīrusi 20413,43 latus maksātnespējīgās sabiedrības ar ierobežotu atbildību "EKRĀNS, KINO UN VIDEO" (turpmāk – MSIA "EKRĀNS, KINO UN VIDEO") darbinieku prasījumu apmierināšanai," informē Maksātnespējas administrācijas direktora vietniece finanšu jautājumos Linda Sniega-Svilāne.

Lai mazinātu sociālo spriedzi sabiedrībā, maksātnespējīgo juridisko personu darbiniekiem paliekot bez darba, jau vairākus gadus Latvijā darbojas darbinieku prasījumu garantiju fonds, kura turētājs ir Maksātnespējas administrācija, kas organizē finanšu līdzekļu uzskaiti un izmaksu darbinieku prasījumu apmierināšanai.

No darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem Maksātnespējas administrācija apmierina darba samaksu, atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni, atlaišanas pabalstu sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanos, kā arī kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību.

Uzņēmuma administrators Ingus Strautmanis Maksātnespējas administrācijā iesniedzis pieteikumu par 10 MSIA "EKRĀNS, KINO UN VIDEO" darbinieku prasījumiem, kas arī ir pilnībā apmierināti. Darbinieku prasījumi apmierināti no uzņēmējdarbības riska valsts nodevas finansētā darbinieku prasījumu garantiju fonda.

Maksātnespējas administrācija MSIA "EKRĀNS, KINO UN VIDEO" darbiniekiem izmaksājamās summas pārskaitījusi administratoram maksātnespējīgā darba devēja kontā tālākai samaksai darbiniekiem, bet valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokli ieskaitījusi normatīvajos aktos noteiktajos budžetos.

MSIA "EKRĀNS, KINO UN VIDEO" par maksātnespējīgu pasludināta ar Rīgas rajona tiesas 2007.gada 21.septembra spriedumu lietā Nr.C33134207. Par administratoru tika apstiprināts sertificēts maksātnespējas procesa administrators Ingus Strautmanis, sertifikāta Nr.00082.

2008.gada 30.janvārīī MSIA "EKRĀNS, KINO UN VIDEO" kreditoru sapulce apstiprināja atzīto nenodrošināto kreditoru prasījumus un MSIA "EKRĀNS, KINO UN VIDEO" pirmā kreditoru sapulce nolēma uzsākt uzņēmuma bankrota procedūru.

Saskaņā ar SIA "Lursoft" datiem Rīgā reģistrētās SIA "EKRĀNS, KINO UN VIDEO" komercdarbība galvenokārt bija saistīta ar izdevējdarbību.

Valsts aģentūra "Maksātnespējas administrācija" ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, un viens no tās mērķiem ir aizsargāt darbinieku intereses to darba devēja maksātnespējas gadījumos.

www.mna.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Maksātnespējas administrācija; Darbinieku prasījumu apmierināšana;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv