Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Pasākumi, notikumi, semināri, konferences, tikšanās

Valsts aģentūra "Maksātnespējas administrācija" piešķīrusi 56845,87 latus maksātnespējīgās sabiedrības ar ierobežotu atbildību "MC ALIANSE" darbinieku prasījumu apmierināšanai.

Publicēts 2008-04-09 09:38:23

Samazināt palielināt tekstu

08.04.2008

"Valsts aģentūra "Maksātnespējas administrācija" (turpmāk – Maksātnespējas administrācija) piešķīrusi 56845,87 latus maksātnespējīgās sabiedrības ar ierobežotu atbildību "MC ALIANSE" (turpmāk – MSIA "MC ALIANSE") darbinieku prasījumu apmierināšanai," informē Maksātnespējas administrācijas direktora vietniece finanšu jautājumos Linda Sniega-Svilāne.

Uzņēmuma administrators Juris Vildaus Maksātnespējas administrācijā iesniedzis pieteikumu par 20 MSIA "MC ALIANSE" darbinieku prasījumiem, kas arī ir pilnībā apmierināti. Darbinieku prasījumi apmierināti no uzņēmējdarbības riska valsts nodevas finansētā darbinieku prasījumu garantiju fonda.

Maksātnespējas administrācija MSIA "MC ALIANSE darbiniekiem izmaksājamās summas pārskaitījusi administratoram maksātnespējīgā darba devēja kontā tālākai samaksai darbiniekiem, bet valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokli ieskaitījusi normatīvajos aktos noteiktajos budžetos.

MSIA "MC ALIANSE" par maksātnespējīgu pasludināta ar Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas 2007.gada 19.jūlija spriedumu. Par administratoru tika apstiprināta sertificēta maksātnespējas procesa administratore Sanda Laicēna, kurai atkāpjoties no administratora pienākumu pildīšanas MSIA "MC ALIANSE" ar Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas 2007. gada 14.novembra lēmumu par MSIA "MC ALIANSE" iecelts sertificēts maksātnespējas procesa administrators Juris Vildaus.

2008.gada 18.janvārīī MSIA "MC ALIANSE" kreditoru sapulce apstiprināja atzīto nenodrošināto kreditoru prasījumus un MSIA "MC ALIANSE" pirmā kreditoru komiteja nolēma uzsākt uzņēmuma bankrota procedūru.

Saskaņā ar SIA "Lursoft" datiem Rīgā reģistrētās SIA "MC ALIANSE" komercdarbība galvenokārt bija saistīta ar būvniecību.

Jāatgādina, ka no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem Maksātnespējas administrācija apmierina darba samaksu, atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni, atlaišanas pabalstu sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanos, kā arī kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību.

Valsts aģentūra "Maksātnespējas administrācija" ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, un viens no tās mērķiem ir aizsargāt darbinieku intereses to darba devēja maksātnespējas gadījumos.

www.mna.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Maksātnespējas administrācija; Darbinieku prasījumi;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv