Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Finanses

Valsts budžetam – jauna un vienota plānošanas un izpildes sistēma

Publicēts 2007-03-26 14:46:38

Samazināt palielināt tekstu

Latvijā ir sācies jauns posms valsts budžeta plānošanā un izpildē, jo ir reāli uzsākta Vienotās valsts budžeta plānošanas sistēmas ieviešana, izmantojot starptautiski atzītu budžeta plānošanas un vadības sistēmu SAP.

Kopš dibināšanas 1972.gadā, SAP ir atzīts līderis biznesa risinājumu izstrādē visa veida nozarēm. SAP sistēmas risinājumi ļauj nodrošināt ne tikai uzņēmuma funkcionēšanai nepieciešamos standarta biznesa procesus (finanšu, materiālu, personāla uzskaites), bet arī konkrēta klienta darbībai specifisku procesu vadību, piemēram, budžeta vadībai, ražošanai, tirdzniecībai, pakalpojumu sniegšanai. mySAP piedāvā arī risinājumus arī specifiskām vajadzībām, piemēram, publiskajam sektoram, banku sektoram, apdrošināšanai, komunālajiem pakalpojumiem, telekomunikāciju uzņēmumiem utt.

Pilnībā ieviešot vienoto budžeta sistēmu, visas valsts budžeta plānošanā izmantojamās informācijas ievadīšana, apkopošana, apstrāde un atskaišu sagatavošana notiks vienviet. Sistēmas lietotāji būs visas valsts budžeta iestādes – valsts budžeta sastādīšanai nepieciešamos datus būs iespējams iegūt ne tikai no ministrijām, bet arī no padotības iestādēm. Turklāt informācijas apmaiņa starp Finanšu ministriju, ministrijām un iestādēm notiks, izmantojot drošu interneta telpu – vienoto valsts budžeta informācijas sistēmu, kurai būs pieeja tikai autorizētiem lietotājiem.

Tā būs pilnīgi atšķirīga situācija no pašreizējās, kad katra ministrija savu budžetu plāno atsevišķi, un tad no dažādiem dokumentiem tiek veidots valsts budžets.

Plānojot 2008.gada valsts budžetu, sistēma vēl netiks ieviesta pilnībā, taču tā jau sāks reāli strādāt. Izmantojot interneta pārlūkprogrammu, attālinātie sistēmas lietotāji (ministriju finanšu nodaļu darbinieki) varēs ievadīt datus pašreizējām budžeta pieprasījuma formām līdzīgās formās, kā arī iegūt atskaites.

Ieguvumi no Vienotās valsts budžeta plānošanas un izpildes sistēmas izmantošanas budžeta projekta sagatavošanā:

* ātrāka valsts budžeta likuma pielikumu sagatavošana;
* vienkāršota datu konsolidācija un nodrošināta vienota pieeja datu konsolidācijā;
* budžeta datu atbilstības automatizēta kontrole pret apstiprinātajiem mērķa griestiem;
* informācijas aprites starp Finanšu ministriju un ministrijām un citām iestādēm paātrināšanās un unificēšana;
* potenciālo kļūdu iespēju mazināšana un laika ietaupījums uz datu pārbaudēm, kas rodas, manuāli atkārtoti ievadot datus.

Lai palīdzētu lietotājiem apgūt sistēmu un izmantot tās priekšrocības, Finanšu ministrija kopā ar projekta ieviesēju Lattelecom grupas uzņēmums Lattelecom Technology (iepriekš MicroLink Latvia) un apakšuzņēmēju Siemens rīkos speciālas mācības ministriju un citu centrālo valsts iestāžu atbildīgajiem darbiniekiem par sistēmas izmantošanu budžeta pieprasījuma iesniegšanas funkciju izpildei. Tāpat tiks arī izstrādātas sistēmas lietotāju rokasgrāmatas un nodrošināta palīdzības lapa veicamo funkciju atbalstam tiešsaistes režīmā.

www.fm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Valsts budžets;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv