Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Tieslietas

Valsts kancelejas sagatavotā informācija par Administratīvās rajona tiesas spriedumu uz K.Jarinovskas pieteikumu

Publicēts 2009-08-06 15:20:27

Samazināt palielināt tekstu

Atbildot uz 2009.gada 6.augustā K.Jarinovskas izplatīto paziņojumu „Tiesa atzīst rīcības pret Jarinovsku nelikumību” Valsts kanceleja informē, ka ar 2009.gada 30.jūlija Administratīvās rajona tiesas spriedumu Kristīnes Jarinovskas pieteikuma daļā par pienākuma uzlikšanu Valsts civildienesta pārvaldei sniegt atbildi ir izbeigta tiesvedība, daļā par zaudējumu un kaitējuma atlīdzināšanu pieteikums ir noraidīts, bet daļā par Valsts civildienesta pārvaldes kavēšanos ar atbildi pieteikums ir apmierināts.

Administratīvā rajona tiesa konstatējusi, ka Valsts civildienesta pārvalde 2008.gada 31.janvārī ir sniegusi atbildi uz Kristīnes Jarinovskas 2007.gada 11.marta iesniegumu un atvainojusies par ilgo termiņu, kādā iesniegums izskatīts. Tiesa spriedumā atzinusi, ka neatbildēšana uz Kristīnes Jarinovskas iesniegumu nav radījusi pieteicējai tās norādītās sekas – ierobežojumu strādāt un saņemt atalgojumu. Tiesa arī ņēmusi vērā to, ka Valsts civildienesta pārvalde 2008. gada 1. februāra vēstulē Nr. 08/170 ir atvainojusies pieteicējai, un Valsts civildienesta pārvaldes atvainošanās konkrētajā lietā ir pietiekošs atlīdzinājums par pieteicējas morālajām ciešanām, tādējādi pieteicējas prasījums par morālā kaitējuma papildu atlīdzības piedziņu ir noraidāms.

Lai arī 2009.gada 10.jūnijā tiesas sēdē Latvijas Republikas pusē piedalījās Valsts kancelejas pārstāvis, Administratīvās rajona tiesas spriedumā vērtēta situācija pirms Valsts civildienesta pārvaldes likvidācijas un tās funkciju pārņemšanas Valsts kancelejā, tāpēc tajā nav bijušas iesaistītas Valsts kancelejas amatpersonas. Līdz ar to nav pamata vērtēt Valsts kancelejas amatpersonu rīcības tiesiskumu.

www.mk.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv