Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Tieslietas

Valsts nodevas par notāra pakalpojumiem nemainīsies

Publicēts 2008-05-15 12:55:39

Samazināt palielināt tekstu

Šodien Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināti divi noteikumu projekti, kas nepieciešami, lai realizētu 2008. gada 23. janvārī spēkā stājušos grozījumus Notariāta likumā. Noteikumu projektus izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti.

Tieslietu ministrijas izveidota darba grupa, kurā bija pārstāvji no Finanšu ministrijas un Latvijas Zvērinātu notāru padomes, izstrādājusi noteikumus par valsts nodevas par notariālo darbību izpildi apmēru un samaksas kārtību. Noteikumu projekts paredz, par kādām notariālajām darbībām maksājama valsts nodeva un kādā apmērā.

Noteikumu projekts nosaka arī samaksas kārtību, proti, ka valsts nodevu par notariālo darbību izpildi iekasē notārs, izpildot notariālās darbības, un iekasēto valsts nodevu zvērināts notārs iemaksā valsts pamatbudžetā. Turklāt saglabāti līdzšinējie valsts nodevas apmēri, piemēram, par notariālā akta taisīšanu valsts nodeva būs viens lats un par paraksta īstuma apliecināšanu uz dokumenta – Ls 0,20. Papildus valsts nodevai, protams, jāmaksā arī noteiktā takse par notāra sniegtajiem pakalpojumiem.

Tā kā tika grozīta Notariāta likuma tiesību norma, kura satur deleģējumu Ministru kabinetam izdot normatīvo aktu par zvērinātu notāru reģistru, grāmatu formu un to veidošanas kārtību, kā arī par mantojuma reģistra un lietu vešanu, tika izstrādāts šis noteikumu projekts.

Noteikumu projektā paredzēta zvērināta notāra reģistru visu viņa taisīto aktu un apliecinājumu ierakstīšanai veidošanas forma un kārtība, notariālo aktu grāmatas, glabājumu grāmatas, vekseļu protesta aktu grāmatas, vešanas forma un kārtība. Zvērināts notārs reģistru aktu un apliecinājumu ierakstīšanai veidos elektroniskā veidā, izmantojot tikai Notāru Centrālā informācijas sistēmā iekļauto aktu un apliecinājumu reģistru. Noteikumu projekts arī paredz kārtību, kādā aktu un apliecinājumu reģistra papīra formas sējumi, notariālo aktu grāmatas sējumi, glabājumu grāmata un vekseļu protesta aktu grāmatas sējumi būs jāapliecina.

Noteikumu projekti nodoti saskaņošanai Finanšu, Bērnu un ģimenes lietu ministrijām, Nacionālajai Trīspusējās sadarbības padomei un Valsts kancelejai, kā arī Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam.

www.tm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv