Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Lauksaimniecība

Var pieteikties Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalstam ūdens vides pasākumiem

Publicēts 2009-04-24 14:20:30

Samazināt palielināt tekstu

22.04.2009

No šodienas, 22.aprīļa, Lauku atbalsta dienests (LAD) sāk pieņemt iesniegumus Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumā „Ūdens vides pasākumi”. Šī ir pasākuma pirmā un šogad arī vienīgā kārta, kas noslēgsies 15.maijā.

Atvērtajā iesniegumu pieņemšanas kārtā pieejams publiskais finansējums 3 856 000 latu apjomā, kas paredzēts atbalsta pretendentu piecu gadu saistību periodam.

Atbalstu varēs saņemt Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) atzīti akvakultūras nozares uzņēmumi – dīķsaimniecības, kuras saistību perioda laikā, kas ir pieci gadi, akvakultūras produkcijas ražošanā izmantos tādas metodes, kas samazina uzņēmuma darbības ietekmi uz vidi, turklāt savā darbībā ievēro visas akvakultūras uzņēmumiem normatīvajos aktos noteiktās prasības vides, dzīvnieku veselības un veterinārijas jomā. Uz atbalstu var pieteikties tikai tie uzņēmumi, kuri savu produkciju ražo tirgum, realizējot produkciju vismaz 120 latu apmērā no viena hektāra dīķu platības un atbalstam pieteiks ne mazāk kā 3 hektārus dīķu. Atbalsta pretendentam jāapņemas piecus gadus akvakultūras produkciju audzēt ar tādām metodēm, lai tas atbilstu noteikumos minētajām prasībām.

Lai saņemtu atbalstu, pretendentam līdz šā gada 15.maijam Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, kuras teritorijā atrodas lielākās atbalstam piesakāmo dīķu platības, jāiesniedz iesniegums divos eksemplāros un pirmajā iesnieguma iesniegšanas gadā pēc LAD uzaicinājuma jāierodas LAD sagatavot dīķu izvietojuma karti, kurā atzīmē atbalstam pieteiktās dīķu platības un to izmantošanas veidu, piemēram, mazuļu dīķis, ziemošanas dīķis, karantīnas dīķis, vaislinieku dīķis, pirmstirgus dīķis.

Projektu iesniegumi pasākumā gatavojami saskaņā ar Ministru kabineta (MK) 2009.gada 7.aprīļa noteikumiem Nr.321 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai ūdens vides pasākumiem”. 

Sīkāka informācija par pasākumu un atbilstošajiem normatīvajiem aktiem atrodama ZM interneta mājas lapas www.zm.gov.lv sadaļā Zivsaimniecība. Projektu iesniegumu veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir pieejami LAD mājas lapā: www.lad.gov.lv.

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Zivsaimniecība;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv