Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Lauksaimniecība

Varēs iesniegt projektu pieteikumus vairākiem zivsaimniecības un lauku attīstības pasākumiem

Publicēts 2008-04-23 10:20:44

Samazināt palielināt tekstu

21.04.2008

Valdība šodien akceptēja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos trīs dažādus Ministru kabineta (MK) noteikumus, kuros noteikta Eiropas Savienības (ES) atbalsta piešķiršanas kārtība atsevišķiem zivsaimniecības un lauku attīstības pasākumiem.

Valdība apstiprināja šādus normatīvos aktus: "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku un zivsaimniecības attīstībai atklātu projekta iesniegumu konkursu veidā"; "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija""; "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" piešķiršanas kārtība". Šie noteikumi tika izstrādāti, veicot grozījumus MK 2007.gada 8.maija noteikumos "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai atklātu projekta iesniegumu konkursu veidā".

Ministru kabineta noteikumi "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku un zivsaimniecības attīstībai atklātu projekta iesniegumu konkursu veidā" attieksies uz tiem Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam, kā arī Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. – 2013.gadam pasākumiem, kuros atbalsts tiks piešķirts atklātu projekta iesniegumu konkursu veidā.

Savukārt MK noteikumos "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija"" noteikta kārtība, kādā piešķir valsts un ES atbalstu Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija".

Šī atbalsta pasākuma galvenie mērķi ir nodrošināt lauksaimniecības nozares konkurētspējas un ienākumu līmeņa palielināšanu lauku reģionos, kā arī nodrošināt augstāku dzīvnieku labturības, darba drošības un vides standartu ieviešanu. Tādējādi tiktu uzlaboti ekonomiskās darbības rādītāji un ražošanas efektivitāte, kas veicinātu lauku iedzīvotāju ienākumu līmeņa palielināšanos, lauku sociālekonomiskās telpas attīstību un mazinātu lauksaimniecības nelabvēlīgo ietekmi uz vidi. Atbalsta pasākumu finansēs Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) ar Latvijas valsts līdzfinansējumu.

Noteikumos arī paredzēts, ka Lauku atbalsta dienests (LAD) nodrošinās vienmērīgu sabiedriskā finansējuma sadali starp LAD Reģionālajām lauksaimniecības pārvaldēm. Tāpat arī projektos, kuros paredzēta gan tehnikas un iekārtu pirkšana, gan būvniecība, nebūs noteikta dažāda atbalsta intensitāte, kā tas bija paredzēts iepriekš. Noteikumi arī precizē maksimālās attiecināmās izmaksas publiskā finansējuma aprēķināšanai galvenajiem būvju tipiem.

Ministru kabineta noteikumos "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" piešķiršanas kārtība" noteikta kārtība, kādā piešķir ES atbalstu Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai".

Atbalsta pasākuma mērķis ir veicināt nelauksaimnieciska rakstura uzņēmējdarbību vai nodarbinātību lauku teritorijā, attīstot alternatīvus ienākumu avotus un ienākumu līmeņa palielināšanos lauku reģionos. Ieviešot atbalsta pasākumus, tiks uzturēta lauku apdzīvotība un mazināsies lauku iedzīvotāju emigrācija uz pilsētām. Atbalsta pasākumu finansēs Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai ar Latvijas valsts līdzfinansējumu.

Noteikumi precizē atbalstāmo nozaru sarakstu, svītrojot no saraksta vairākas komercpakalpojumu nozares un datorprogrammēšanas, konsultēšanas un līdzīgus pakalpojumus.

Jau ziņots, ka lauksaimnieku pieteikšanās Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam pasākumos "Lauku saimniecību modernizācija" un "Uzņēmumu radīšana un attīstība" notika no 2007.gada 3.septembra līdz 3.oktobrim. Savukārt pasākuma "Lauku saimniecību modernizācija" otrā kārta noritēja no šā gada 14.janvāra līdz 14.februārim. Projektu vērtēšanas maksimālais termiņš ir 5 mēneši.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Zivsaimniecība; Latvijas Lauku attīstības programma; Lauku atbalsta dienests;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv