Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Pašvaldības

Varēs pieteikties malkas pabalstam

Publicēts 2009-04-29 12:00:09

Samazināt palielināt tekstu

28.04.2009

No otrdienas, 5.maija Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālas palīdzības nodaļā (Rīgas ielā 50) sāks dokumentu pieņemšanu dzīvokļa pabalstam iedzīvotājiem, kuru apdzīvojamās platības tiek apkurinātas individuāli.

Tiesības saņemt pabalstu ir Valmieras pilsētā pēdējos divpadsmit mēnešus dzīves vietu deklarējušām mājsaimniecībām, kurās ir 1.grupas invalīds vai kurās ir bērns invalīds. Tiesības saņemt pabalstu ir arī Valmieras pilsētā pēdējos divpadsmit mēnešus dzīves vietu deklarējušām mājsaimniecībām, kuras atzītas par trūcīgām ģimenēm, kurās ir vienatnē dzīvojoši, nestrādājoši pensionāri vai vienatnē dzīvojoši 80 gadu vecumu sasnieguši pensionāri, un kuru ienākumi nav lielāki par 100% no Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes publicētajiem datiem no valstī noteiktā iztikas minimuma vienai personai iesnieguma iesniegšanas dienā, kurās visi mājsaimniecības locekļi ir pensionāri un kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 75% no Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes publicētajiem datiem no valstī noteiktā iztikas minimuma vienai personai iesnieguma iesniegšanas dienā. Pabalstu piešķir augstāk minētajām mājsaimniecībām, ja viņām nav iespēju, īpašuma, citu ienākumu avotu vai naudas līdzekļu, kurus izmantojot, varētu nodrošināt mājsaimniecības iztiku.

Pamats pabalsta piešķiršanai ir iedzīvotāja vai viņa pilnvarotas personas iesniegtā deklarācija, kurai pievienoti šādi dokumenti: personu apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);invalīda apliecības kopija (uzrādot oriģinālu); dokuments, kurš apliecina dzīvokļa lietošanas, īpašuma un/vai īres tiesības. Vienam namīpašumam tiek piešķirts viens malkas apkures pabalsts. Kopīpašuma gadījumos pabalsts tiek dalīts proporcionāli nekustamā īpašuma domājamām daļām. Privatizētajās vai denacionalizētajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās katram dzīvoklim tiek piešķirts viens dzīvokļa pabalsts. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem divdesmit darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas. Pabalstu izmaksā piecu darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

Malkas apkures pabalsta lielums ir 50% no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas valstī.

Iedzīvotāju deklarāciju pieņemšanu turpināsies līdz septembra beigās.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Valmiera;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv