Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Enerģētika

Varēs saņemt atbalstu enerģijas ražošanai

Publicēts 2008-03-14 11:18:37

Samazināt palielināt tekstu

13.03.2008

Zemkopības ministrija (ZM) ir izstrādājusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam pasākuma "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" apakšpasākumam "Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas" piešķiršanas kārtība", ko šodien izsludināja valsts sekretāru sanāksmē.

Apakšpasākuma "Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas" mērķis ir atbalstīt uzņēmumus, kuri izveido enerģijas ražošanu no lauksaimnieciskas vai mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas, paredzot saražoto enerģiju realizēt galvenokārt ārpus uzņēmuma. Līdz 2008.gada 31.decembrim pasākuma īstenošanas vieta būs visa Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas un rajonu administratīvo centru pilsētas (izņēmums neattiecas uz lauku teritorijām rajonu administratīvo centru pilsētās ar lauku teritorijām), no 2009.gada 1.janvāra – visa Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas un pilsētas ar iedzīvotāju skaitu virs 5000 (izņēmums neattiecas uz pilsētu ar lauku teritorijām, kur iedzīvotāju kopskaits pārsniedz 5000, lauku teritorijām).

Atbalstu varēs saņemt pretendents, kurš ir juridiska vai fiziska persona, kura ražo Eiropas Kopienas dibināšanas līguma I pielikumā minēto lauksaimniecības produkciju, vai atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība.

Noteikumu projekts paredz, ka apakšpasākuma ietvaros tiks atbalstītas investīcijas jaunu iekārtu iegādē un būvniecībā, lai nodrošinātu siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas, neietverot ražošanā izmantojamo izejvielu sagatavošanu.

Normatīvais akts izstrādāts, lai noteiktu nosacījumus un kārtību, kāda jāievēro atbalsta pretendentam, lai saņemtu atbalstu. Atbalsta pretendentam nepieciešams sagatavot biznesa plānu vismaz trīs gadiem.

Atbalsta intensitāte apakšpasākuma ietvaros plānotajām investīcijām ir 40 % no kopējās attiecināmo izmaksu summas. Trīs gadu periodā vienam atbalsta pretendentam kopējā attiecināmo izmaksu summa atbilst 800 Ls/kWel, nepārsniedzot 3 000 000 latu.

Apakšpasākumam plānotais atbalsts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai veicinās lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas ražošanas procesa rezultātā radušos blakusproduktu pārstrādi enerģijā, kas tiks izmantota energoapgādei un uzlabos uzņēmējdarbības vidi laukos, papildus risinot arī vides problēmas.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Lauku attīstības programma;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv