Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Sabiedrības integrācija

Veicinās cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā

Publicēts 2008-04-21 15:24:14

Samazināt palielināt tekstu

Lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā, Labklājības ministrija (LM) pilnveidojusi kārtību sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanai.

Tas noteikts LM izstrādātajos grozījumos Ministru kabineta noteikumos par Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību, kurus šodien, 21.aprīlī, apstiprināja valdība.

Apstiprinātie noteikumi precizē:
- dokumentus, kuri iesniedzami, cilvēkam pārceļoties no valsts sociālās aprūpes centra uz pašvaldības grupu māju (dzīvokli) un lēmumu pieņemšanas kārtību;
- sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas kārtību redzes un dzirdes invalīdiem, pakalpojuma saņēmējam turpmāk vēršoties tieši pie pakalpojuma sniedzēja.

Alternatīvo sociālo pakalpojumu sniegšana cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un šo cilvēku integrācija sabiedrībā ir pašvaldību uzdevums. Taču, lai pašvaldības varētu pieņemt lēmumu par šiem cilvēkiem piemērotāko pakalpojumu, nepieciešama pilnīga informācija par katru cilvēku, kurš pārceļas no valsts sociālās aprūpes centra (SAC) uz pašvaldības grupu māju.

Lai nodrošinātu precīzāku un kvalitatīvāku informācijas apmaiņu starp valsts SAC un pašvaldībām, LM precizējusi tos dokumentus, kuri būtu jānodod pašvaldībām, cilvēkam pārceļoties uz grupu māju. Tas ļautu pašvaldībām arī efektīvāk plānot alternatīvos sociālos pakalpojumus nākotnē.

Tāpat, lai vienkāršotu redzes invalīdiem nepieciešamo sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas procedūru, paredzēts, ka neredzīgam cilvēkam nebūs nepieciešams okulista atzinums par funkcionālā traucējuma veidu un pakāpi. To apliecinās Rīgas pilsētas 9.Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas (specializējas redzes funkciju traucējumu noteikšanā) izsniegtā invalīda apliecība, kā arī invaliditātes izziņa.

www.lm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv