Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Likumi, rīkojumi, noteikumi, tiesību akti

Veicinās lauksaimniecības un meža zemju ražības paaugstināšanu

Publicēts 2009-10-16 01:36:25

Samazināt palielināt tekstu

13.10.2009

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 23.septembra noteikumos Nr.792 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma „Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu” īstenošanai””.

Noteikumu projekts sagatavots, izvērtējot iespējas vienkāršot atbalsta saņemšanas nosacījumus un samazināt administratīvo slogu gan atbalsta saņēmējiem, gan administrējošām institūcijām.

Izmaiņas noteikumos paredz, ka turpmāk pretendentam vairs nebūs jāslēdz līgums ar Lauku atbalsta dienestu un nevajadzēs iesniegt tehniskos noteikumus meliorācijas sistēmu būvniecībai un rekonstrukcijai.

Normatīvā akta projektā paredzētais atbalsts veicinās lauksaimniecības un meža zemju ražības paaugstināšanu, mežaudžu produktivitātes, veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu.

Tāpat atbalstīto projektu īstenošana radīs papildus darba vietas laukos.

Noteikumu projekts stāsies spēkā pēc tā publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv