Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Zinātne

Veicinās papildu cilvēkresursu piesaisti zinātnei

Publicēts 2008-03-14 11:19:24

Samazināt palielināt tekstu

13.03.2008

Laika posmā no 2008. līdz 2013.gadam jauno zinātnieku piesaistei plānots izlietot 37 372 636 latus, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu 31 766 741 latu un valsts budžeta finansējumu 5 605 895 latus.

Šodien, 2008.gada 13. martā, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātais Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.1.2.aktivitāti "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei"", kas nosaka kārtību, kādā šī aktivitāte tiks īstenota. MK noteikumu projekts nosaka arī Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijus, prasības projekta iesniedzējiem, atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību

Noteikumu projekta mērķis ir veicināt papildus cilvēkresursu piesaisti zinātnei, veidojot jaunas zinātniskās grupas un sadarbību ar augstskolām, pētniecības centriem un uzņēmumiem, piesaistot zinātniskajam un pētnieciskajam darbam zinātniekus, kas atgriežas darbā Latvijā, un ārvalstu zinātniekus, un veicinot jaunu zinātnieku iesaistīšanos projektos un to vadībā, īpaši starpdisciplināros pētījumu virzienos.

Izsludinātais noteikumu projekts paredz atbalstīt valsts zinātnisko institūciju projektus, kuru ietvaros paredzēta:
-jaunu zinātnisko grupu izveidošana zinātnisko pētījumu veikšanai eksakto, sociālo un humanitāro zinātņu nozarēs;
-jaunu darba vietu izveide zinātniskajā grupā iesaistītajiem jaunajiem zinātniekiem, doktorantiem, maģistriem un maģistrantiem, ārvalstu zinātniekiem un emigrējušiem zinātniekiem, kas atgriežas darbā Latvijā, ja tie projekta īstenošanā ir nodarbināti uz pilnu darba laiku;
-zinātnisko pētījumu veikšana eksakto, sociālo un humanitāro zinātņu nozarēs, īpaši atbalstot starpdisciplināros pētījumu virzienus,
-zinātniskās grupas dalībnieku stažēšanās uzņēmumos, pieredzes apmaiņa.

Noteikumu projekts izstrādāts sadarbībā ar Latvijas Zinātnes padomes ekspertiem.

Papildu informācija – Inga Misiņa, valsts sekretāra vietnieces struktūrfondu jautājumos un Eiropas lietās padomniece, tālr. 29431627, [email protected].

www.izm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2021 PRCentrs.Lv