Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Likumi, rīkojumi, noteikumi, tiesību akti

Veicinās sekmīgāku biodegvielas atbalsta administrēšanu

Publicēts 2009-04-18 15:14:33

Samazināt palielināt tekstu

16.04.2009

Zemkopības ministrija (ZM) izstrādājusi grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos „Kārtība, kādā uzrauga un administrē tiešo valsts atbalstu ikgadējā minimāli nepieciešamā biodegvielas daudzuma ražošanai”, ko šodien izsludināja valsts sekretāru sanāksmē.

Grozījumi nosaka to, ka saskaņā ar piešķirto finansiāli atbalstāmo kvotu atbalstu biodegvielas ražotājam par 2009.gadā saražoto biodegvielu izmaksā 2010.gadā un par 2010.gadā saražoto biodegvielu – 2011.gadā, nepārsniedzot budžeta apakšprogrammā „Atbalsts biodegvielas ražošanas veicināšanai” pieejamo finansējumu. Savukārt, trūkstošo finansējumu par 2008.gada 2.pusgadā saražoto biodegvielu Lauku atbalsta dienests izmaksās, sākot ar 2012.gadu, bet pēc pilnīgas saistību izpildes par 2008.gada 2.pusgadā saražoto biodegvielu tiks maksāts trūkstošais finansējums par 2009. un 2010.gadā saražoto biodegvielu.

Tāpat normatīvā akta grozījumi paredz, ka biodegvielas ražotājam, kuram ar tiesas spriedumu pasludināts maksātnespējas process vai kurš ir iesniedzis pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanu, kā arī kura saimnieciskā darbība ir izbeigta vai kurš saskaņā ar komercreģistra informāciju atrodas likvidācijas procesā atbalsts izmaksāts netiks.

Grozījumi stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2021 PRCentrs.Lv