Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Tieslietas

Vēlas palielināt tiesu izpildītāju amata atlīdzības takses

Publicēts 2008-04-11 09:49:34

Samazināt palielināt tekstu

10.04.2008

Šodien Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja grozījumus noteikumos par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm. Tos izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti.

Kā teikts grozījumu projekta paskaidrojuma rakstā, Ministru kabinets zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības takses apmērus pārskata ne retāk kā reizi trijos gados atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes noteiktajām patēriņa cenu indeksa izmaiņām, kas no 2005. gada janvāra līdz 2007. gada decembrim ir palielinājies par 34,3%.

Līdz ar to izstrādāts grozījumu projekts, kurā pārskatīts un pārrēķināts noteiktais zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības takses apmērs.

Pēc grozījumu stāšanās spēkā, piemēram, par priekšlikuma vai uzaicinājuma sastādīšanu un nosūtīšanu vai izsniegšanu līdzšinējo Ls 3,90 vietā būs jāmaksā Ls 5,25.

Ar grozījumiem vēlas mainīt arī atlīdzības noteikšanas veidu par fakta fiksēšanu, paredzot, ka, ja fakta fiksēšana ilgst ilgāk par stundu, papildus tiek piemērots koeficients 1,3, par katru nākamo darba stundu to palielinot par 0,3 vienībām, bet ne vairāk par 2,5 vienībām. Tas nepieciešams, jo fakta fiksēšana bieži ir ilgstošs process, piemēram, sapulces vai sēdes darba gaitas fiksēšana, kā rezultātā šobrīd noteiktais atlīdzības veids ne vienmēr ir atbilstošs reāli fakta fiksēšanas procesā patērētajam laikam.

Ministru kabineta noteikumu projektam papildu finanšu līdzekļi no valsts budžeta nav nepieciešami, jo sprieduma izpilde notiek uz parādnieka rēķina.

Noteikumu grozījumu projekts nodots saskaņošanai Finanšu un Ekonomikas ministrijām, kā arī Valsts kancelejai.

www.tm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv