Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Tieslietas

Vēlas palielināt zvērinātu notāru atlīdzības takses

Publicēts 2008-05-22 18:48:01

Samazināt palielināt tekstu

Šodien Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts noteikumu projekts par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību, kas nepieciešams, lai realizētu 2008. gada 23. janvārī spēkā stājušos grozījumus Notariāta likumā. Noteikumu projektu izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti.

Noteikumu projekts paredz noteikt atlīdzības takses, kuras zvērinātiem notāriem būs tiesības saņemt saskaņā ar Notariāta likumu, kas nosaka, ka par katru amata darbību zvērināti notāri neatkarīgi no valsts nodevām saņem atlīdzību.

Kā teikts noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā, 2007. un 2008. gada laikā strauji audzis patēriņa cenu kāpums un inflācijas pieauguma temps, kā rezultātā ir apgrūtināta zvērinātu notāru kā pašnodarbināto personu veicamo amata darbību izpildes un biroju darbības nodrošināšana. Lai nodrošinātu atbilstošu un kvalitatīvu zvērinātu notāru veicamo amata darbību izpildi un biroju darbu saskaņā ar pastāvošajām ekonomikas attīstības tendencēm valstī, nepieciešams palielināt zvērinātu notāru atlīdzības takses. Līdz ar to paredzēts palielināt spēkā esošās zvērinātu notāru atlīdzības takses par 10%.

Lai nodrošinātu konkrētu sociāli mazaizsargātu personu grupu tiesības saņemt zvērinātu notāru sniegto juridisko palīdzību, netiks palielinātas zvērinātu notāru atlīdzības takses par pilnvaru taisīšanu pensijas, pabalstu, uzturlīdzekļu saņemšanai un nepilngadīgo interešu pārstāvībai. Turklāt saskaņā ar Notariāta likumu Latvijas Zvērinātu notāru padome var atbrīvot fiziskās un juridiskās personas no zvērināta notāra atlīdzības takses, tas ir – personām ar zemiem ienākumiem ir iespēja vērsties padomē ar lūgumu atbrīvot no atlīdzības takses samaksas.

Pēc noteikumu stāšanās spēkā būs noteikts, ka piemēram, par darījumu taisīšanu, kuru darījuma summa būs līdz Ls 1000 atlīdzības takse būs Ls 11, par laulības līguma taisīšanu – Ls 19,80, par testamenta taisīšanu – Ls 25,30.

Noteikumu projekts nodots saskaņošanai Finanšu, Bērnu un ģimenes lietu un Ekonomikas ministrijām.

www.tm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv