Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Vide un mājdzīvnieki

Ventspils koģenerācijas stacijas būvniecībā iesaistās investors no Vācijas

Publicēts 2007-02-27 09:50:23

Samazināt palielināt tekstu

Šodien, 27. februārī plkst.11:00 Ventspilī notiks SIA "Ventspils ENERGO" dalībnieku līguma svinīgā parakstīšanas ceremonija. Līdz ar līguma parakstīšanu kapitālsabiedrības līdzšinējais īpašnieks Ventspils pašvaldības SIA "Ventspils TERMO" iegūs jaunu partneri - Vācijas uzņēmumu Stadtwerke Flensburg GmbH .

Ar dalībnieku līguma parakstīšanu tiek uzsākta pirmā publiskās un privātās partnerības projekta īstenošana vides un enerģētikas jomā Latvijā. Privātais investors, kas iegūs 49% no SIA "Ventspils ENERGO" pamatkapitāla, tika izvēlēts starptautiskā konkursā. Konkursa uzvarētājs - Vācijas ziemeļu ostas pilsētas Flensburgas uzņēmums Stadtwerke Flensburg GmbH ir pašvaldības kapitālsabiedrība, kas ražo un piegādā siltumenerģiju un elektroenerģiju, kā arī sniedz gāzes apgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus. Stadtwerke Flensburg GmbH savā koģenerācijas stacijā ogļu sadedzināšanai izmantoto cirkulējošā verdošā slāņa tehnoloģiju, un tieši šī videi draudzīgā un ekonomiskā tehnoloģija tiks izmantota arī Ventspils koģenerācijas stacijā.

Projekta realizācijas nodrošināšanai Stadtwerke Flensburg GmbH 2007. un 2008.gadā ieguldīs SIA "Ventspils ENERGO" pamatkapitālā naudas līdzekļus 3,2 miljonu latu apmērā. Savukārt pašvaldības SIA "Ventspils TERMO" veiks mantisko ieguldījumu pamatkapitālā – zemi un ēkas. Ventspils pilsētas dome jau ir ieguldījusi līdzekļus 135 tūkstošu LVL apmērā projekta sagatavošanā un, sekmīgi sadarbojoties ar piesaistītajiem konsultantiem un atbildīgajām ministrijām, nodrošinājusi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma piesaisti projektam 34,6 miljonu EUR (24,3 miljonu LVL) apmērā. Kopējās projekta izmaksas (ar PVN) tiek plānotas 81,3 miljoni EUR (57,1 miljoni LVL), projekta attiecināmās izmaksas ir 47,9 miljoni EUR (33,7 miljoni LVL), no kurām 72% būs Kohēzijas fonda ieguldījums.

Ventspils siltumapgādes sistēmas attīstības projekts paredz izbūvēt Ventspils koģenerācijas staciju ar 20 MW elektroenerģijas ražošanas jaudu un 40 MW siltumenerģijas ražošanas jaudu. Kurināmais būs akmeņogles vai akmeņogļu un biomasas (līdz 15%) maisījums. Ventspils abu krastu siltumapgādes sistēmas tiks savienotas ar 1,5 km garu saistvadu zem Ventas.

Projekta mērķis ir attīstīt Ventspilī modernas, mūsdienu standartiem atbilstošas enerģiju ražojošas tehnoloģijas, kurās tiktu izmantots Eiropas Savienības un Latvijas Republikas vides likumdošanas prasībām atbilstošs kurināmais.

Projekta īstenošanas rezultātā pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas patērētājiem (aptuveni 75% no visiem siltumenerģijas patērētājiem) tiks nodrošināta stabila un droša siltumapgāde. Uzsākot elektroenerģijas ražošanu koģenerācijas procesā, tiks paaugstināta kurināmā izmantošanas efektivitāte, samazināts gaisu piesārņojošo vielu emisiju apjoms atmosfērā, kā arī paaugstināta reģiona elektroapgādes drošība un Latvijas elektroenerģijas tirgus neatkarība.

72 % no projekta "VENTSPILS SILTUMAPGĀDES SISTĒMAS ATTĪSTĪBA" attiecināmajām izmaksām finansē Eiropas Savienība
"Šis projekts palīdz mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropas savienības pilsoņu vidū"

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Ventspils ENERGO; Ventspils;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv