Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Vide un mājdzīvnieki

Vides ministrija atver ziedojumu kontu Pāvilostas pelēkās kāpas aizsardzībai!

Publicēts 2007-05-24 15:43:25

Samazināt palielināt tekstu

No šodienas visi Latvijas iedzīvotāji var atbalstīt Pāvilostas pelēkās kāpas aizsardzību, ziedojot naudu dabas lieguma izveidošanai nepieciešamās zemes atpirkšanai!

Konta numurs, uz kuru pārskaitīt naudu, LV91TREL721001G053204, Valsts kase, kods TRELLV22, saņēmējs LR Vides ministrija, reģistrācijas numurs 90000028508.

Jau iepriekš ir ziņots, ka Vides ministrija ir sagatavojusi MK noteikumu projektu par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dabas lieguma izveidošanu Pāvilostas pelēkās kāpas aizsardzībai. Plānotā dabas lieguma platība ir 42,5 hektāri. Dabas liegumā ietilpst 30 zemes īpašumi, no kuriem 26 pieder privātpersonām (23,2 hektāri). Diemžēl Sakas novada dome iebilst pret 4,6 hektāru lielas teritorijas iekļaušanu lieguma teritorijā.

Sakas novada dome piekrīt Vides ministrijas piedāvātajai dabas lieguma robežai ar nosacījumu, ka vienlaicīgi ar dabas lieguma apstiprināšanu tiek paredzēti līdzekļi 20 privāto īpašumu atpirkšanai par tirgus cenu.

Pēc Vides ministrijas speciālistu aprēķiniem, minēto īpašumu atpirkšanai, ņemot vērā zemes vidējo tirgus vērtību Pāvilostā, ir nepieciešams aptuveni viens miljons latu.

Tāpēc aicinām katru, kuram rūp Pāvilostas pelēkās kāpas saglabāšana, ziedot naudu dabas lieguma izveidošanai!

www.vidm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Pāvilostas pelēkā kāpa;
Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv