Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Ceļojumi un tūrisms

Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs atskatās uz 2009. gadu

Publicēts 2009-12-29 20:10:27

Samazināt palielināt tekstu

28.12.2009

2009.gads Cēsu pašvaldības aģentūrai „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” ir pagājis sadarbības un attīstības zīmē. Lai arī kopējā valsts ekonomiskā krīze ir nesusi līdzi ļoti daudzas neērtības, mēs esam labāk iepazinuši viens otru, gan kolēģu starpā, gan sadarbības partneru vidū. Šajā gadā esam vairāk pievērsuši uzmanību tām vērtībām un iniciatīvām, kuru attīstībai vairāk ir bijis nepieciešams ieguldīt tieši savu darbu un idejas.

Sadarbībā ar Nacionālo Bruņoto spēku Instruktoru kolu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūru, kā arī Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā pasākuma "Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai" ietvaros bez darba palikušie iedzīvotāji (vairāki desmiti) piedalījušies Cēsu pilsdrupu un tām piegulošās teritorijas sakopšanas un labiekārtošanas darbos, tagad šī teritorija ir uzposta kā vēl nekad. Cēsnieku ieguldījumu atzinīgi novērtējuši arī pilsētas viesi, kas Tūrisma informācijas centra veiktajā apmeklētāju aptaujā kā vienu no galvenajiem pozitīvajiem iespaidiem minējuši sakopto vidi pils kompleksā.

2009.gadā kopumā ir uzsākti ļoti daudzi jauni projekti, kuru rezultātus iedzīvotāji varēs baudīt pēc gada vai diviem – būs sakopts Pils parks un estrāde, tāpat Pils laukums un Cēsu Jaunā pils.

Ar ko lepojamies:
Cēsu Vēstures un mākslas muzejs
• Priecīgākais notikums – saņemts finansējums Cēsu Jaunās pils restaurācijas un revitalizācijas darbiem, un jaunas pastāvīgās ekspozīcijas izveidošanai
• Nozīmīgākais notikums – sadarbības līguma parakstīšana ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju (draudzības un lojalitātes saišu nostiprināšana)
• Profesionāli nozīmīgākais pagodinājums – izstādes „Sarkanbaltsarkanā Latvijas karoga stāsti” izveidošana Latvijas Ārlietu ministrijā
• Visilgāk gaidītā notikuma piepildījums – restaurācijas darbnīcas iekārtošana un krājuma priekšmetu restaurācijas uzsākšana
• Dārgākais ieguvums – Cēsu pils ģildes dāvinātā 19.gs lustra Cēsu Jaunās pils interjera atjaunošanai
• Spilgtākais filantropijas izpausmes fakts – Priekuļu novada Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja „Kalāči” sagatavošana veiksmīgai akreditācijai

Cēsu Tūrisma informācijas centrs
• Aizvadītā pirmā tūrisma sezona jaunajās telpās - varētu teikt - izmēģinājuma sezona, kas pierādīja, ka ir iespējams strādāt citādi kā pierasts līdz šim. Veiksmīgi pārdalot funkcijas un pienākumus darbinieku starpā, vairāk uzmanības esam pievērsuši tieši apmeklētāju apkalpošanas kvalitātes uzlabošanā.
• Kopumā Tūrisma informācijas centram sezona bija ļoti veiksmīga - jo pils kompleksa apmeklētāju ir vairāk nekā tikai TIC apmeklētāji. Šobrīd viņi, uzturoties apmeklētāju centrā, apskatās arī novada un apkārtnes tūrisma piedāvājumus, līdz ar to pieaudzis TIC apmeklētāju skaits.
• Uzsāktā aktīvā sadarbība ar tūrisma uzņēmējiem - ir lielākais TIC sasniegums. Novembrī ir tapis pirmais pilsētas uzņēmēju un TIC kopīgais piedāvājums – Ziemas Cēsīs.
• Cēsīs ir atgriezušās viduslaiku festivāla tradīcijas jaunā veidolā Livonijas svētki „Wendene 1378”, tāpat ir veiksmīgi uzsākta sadarbība ar daudziem kultūras norišu organizatoriem Latvijā.

Mēs novēlam ikkatram cēsniekam apzināties un lepoties ar savu pilsētu, ar to, kas pieder mums visiem, ikvienam no pilsētas un novada iedzīvotājiem – bagāto vēsturi, skaistajām pilsdrupām un seno vecpilsētu. Tas, kādi mēs būsim nākotnē, ir atkarīgs no visiem mums kopā. Lai veiksmīgs un radošs nākamais gads!

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv