Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Likumi, rīkojumi, noteikumi, tiesību akti

Vienkāršotas būvniecības prasības neliela apjoma publiskajām ēkām

Publicēts 2009-04-29 11:53:17

Samazināt palielināt tekstu

28.04.2009

Ministru kabineta sēdē šodien, 28.aprīlī, tikai apstiprināti grozījumi būvnormatīvā „Publiskas ēkas un būves” (t.i. MK 21.07.2008. noteikumos Nr.567 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 „Publiskas ēkas un būves””), kas no šī gada 1.jūnija vienkāršo būvniecības prasības neliela apjoma publiskajām ēkām.

Būtiskākie grozījumi attiecas uz neliela apjoma tūristu mītņu projektēšanu - tās ar ēkas kopējo platību līdz 150 m2 turpmāk varēs projektēt atbilstoši dzīvojamo māju normatīvo aktu prasībām.  Neliela apjoma tūristu mītņu projektēšanas normas tika atvieglotas, jo tās bija vienlīdzīgas ar prasībām citām publiskajām ēkām (piemēram, teātriem, veikaliem, slimnīcām un stacijām utml.), kas  būtiski sadārdzināja būvniecības izmaksas un apgrūtināja ēku nodošanu ekspluatācijā.

Vienlaikus MK noteikumos precizētas arī vairākas ugunsdrošības normas atbilstoši LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” un precizētas prasības publisko būvju vides pieejamībai, atvieglojot personām ar redzes un dzirdes traucējumiem uzturēšanos šādās ēkas, precizēts sanitāro iekārtu skaits, ēku galvenie raksturlielumi, prasības evakuācijas kāpnēm un ceļiem.

Grozījumus izstrādāja Ekonomikas ministrija sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām, tai skaitā, Latvijas Arhitektu savienību, Latvijas Lauku tūrisma asociāciju „Lauku ceļotājs”, Latvijas Viesnīcu un restorānu asociāciju.

Ar izstrādātajiem grozījumiem detalizēti var iepazīties MK mājas lapā internetā - http://www.mk.gov.lv.

www.em.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv