Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Nodarbinātība

Vienojas par turpmākajiem soļiem pedagogu atalgojuma pilnveidē

Publicēts 2007-04-05 10:29:22

Samazināt palielināt tekstu

4.aprīlī Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) valsts sekretāra Mareka Gruškevica vadībā notika IZM un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) darba grupas noslēguma sanāksme pedagogu atalgojuma sistēmas pilnveidei.

Izglītības un zinātnes ministre Baiba Rivža augstu vērtē darba grupas paveikto un uzskata, ka iecerētais palielinājums nav vienīgais solis pedagogu sociāli ekonomisko apstākļu uzlabošanā, jaunu speciālistu piesaistē, skolotāja profesijas prestiža paaugstināšanā.
Kā ministre, tā valsts sekretārs cer, ka valdība atbalstīs darba grupas priekšlikumus, pretējā gadījumā tiktu radīti šķēršļi izglītotas sabiedrības attīstībai, valsts ilgtermiņa stratēģisko mērķu sasniegšanai un vispārējai labklājībai.

Respektējot sociālo partneru vēlmes, izvērtējot valsts budžeta iespējas un ņemot vērā Ministru kabineta apstiprināto Inflācijas apkarošanas plānu, darba grupa precizēja pedagogu darba samaksas pilnveidei nepieciešamos pasākumus un to finansējuma sadalījumu turpmākajos gados. Šiem mērķiem 2007.gada valsts budžeta grozījumos nepieciešami 9,44 miljoni latu:

Ar 2007.gada 1.septembri katram vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības, kā arī profesionālās pamatizglītības un profesionālās vidējās izglītības pedagogiem paredzēts apmaksāt divas stundas par vienu likmi individuālajam darbam ar skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās. Šim nolūkam 2007.gada valsts budžeta grozījumos nepieciešami 7,5 miljoni latu;

Ar 2008.gada 1.septembri katram vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības, kā arī profesionālās pamatizglītības un profesionālās vidējās izglītības pedagogiem paredzēts apmaksāt papildus vienu stundu (kas sākot ar 2008.gada 1.septembri kopā veido trīs stundas) par vienu likmi individuālajam darbam ar skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās;

Sākot ar 2007.gada 1.septembri vidēji vienu stunda nedēļā par vienu likmi un ar 2008.gada 1.septembri papildus vēl divas stundas nedēļā par vienu likmi paredzētas, lai apmaksātu rakstu darbu labošanu valodu, dabas zinību cikla un vēstures mācību priekšmetu pedagogiem vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības, kā arī profesionālās izglītības iestādēs. Šim nolūkam 2007.gada valsts budžeta grozījumos nepieciešami 1,94 miljoni latu.

Darba grupa vienojās, ka LIZDA līdz rītdienai, 5.aprīlim sniegs redakcionālus precizējumus IZM. Savukārt ministrija plāno pedagogu atalgojuma palielināšanas programmas projektu noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā. Vienlaikus šodienas sanāksmes dalībnieki bija vienisprātis arī par nepieciešamību pilnveidot profesionālajā izglītībā strādājošo pedagogu darba samaksas sistēmu.

Pedagogu darba samaksas sistēmas pilnveides projekts izstrādāts pildot pagājušā gada decembrī doto Ministru prezidenta uzdevumu.

www.izm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Pedagogu algas;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv