Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Ārlietas

VLĀAP noslēgušās diskusijas par Kosovu

Publicēts 2008-02-19 10:02:25

Samazināt palielināt tekstu

18.02.2008

Šī gada 18.februārī Briselē ārlietu ministrs Māris Riekstiņš piedalījās Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes (VLĀAP) sanāksmē, kuras uzmanības centrā bija Rietumbalkāni, jo īpaši - Kosova pēc tās parlamenta 17.februārī pieņemtās neatkarības deklarācijas.

Ārlietu ministrs Māris Riekstiņš atzinīgi novērtēja Eiropas Savienības dalībvalstu spēju vienoties par kopīgu nostāju tālāko attiecību veidošanā ar Kosovu un Rietumbalkānu reģiona valstīm. ES valstu ārlietu ministri apliecināja Eiropas perspektīvu Rietumbalkāniem un aicināja Eiropas Komisiju izmantot kopienas instrumentus, lai veicinātu to politisko un ekonomisko attīstību. ES Padome atzīmēja, ka katra ES dalībvalsts saskaņā ar tās nacionālo praksi un starptautiskajām tiesībām lems par attiecībām ar Kosovu. Sagaidāms, ka Latvija pieņems lēmumu par Kosovas neatkarības atzīšanu tuvāko dienu laikā.

ES ārlietu ministri apsveica faktu, ka staptautiskā sabiedrība turpinās savu klātbūtni Kosovā saskaņā ar ANO Drošības padomes 1244. rezolūciju. 16.februārī ES Padome vienojās par ES likuma varas misijas uzsākšanu Kosovā, apstiprināja misijas operācijas plānu un iecēla Pīteru Feitu (Peter Feith) par ES īpašo pārstāvi Kosovā. ES civilā misija tiks izvērsta pilnā apjomā 120 dienu laikā pēc tās uzsākšanas ar mērķi sniegt atbalstu Kosovas tiesu varas, policijas un muitas dienestu stiprināšanā. Plānots, ka ES civilajā misijā piedalīsies vairāki Latvijas pārstāvji.

Pievēršoties citiem ES ārējo attiecību jautājumiem, komisāre Benita Ferero-Valdnere (Benita Ferrero-Waldner) sniedza ieskatu par Eiropas Komisijas plānoto Eiropas kaimiņattiecību politikas jomā šajā gadā. Piedaloties diskusijā, ārlietu ministrs Māris Riekstiņš pateicās ES Prezidentūrai un Komisijai par paveikto to uzdevumu īstenošanā, kas kaimiņattiecību politikas jomā tika izvirzīti pagājušā gada jūnija Eiropadomē, un uzsvēra nepieciešamību tālāk stiprināt Eiropas kaimiņattiecību politiku. Padome apsveica sarunu uzsākšanu ar Ukrainu par brīvās tirdzniecības sadaļu jaunā padziļinātas sadarbības līguma ietvaros. Padome atzīmēja ES un Moldovas attiecību pozitīvo attīstību pēdējā gada laikā un apliecināja ES gatavību izvērtēt iespēju sākt sarunas par jaunu padziļinātas sadarbības līgumu, vadoties pēc vērtējuma, kuru šī gada aprīlī sniegs Eiropas Komisija savā Progresa ziņojumā.

Ārējo attiecību padomes sanāksmē ministri apsprieda aktuālo situāciju Tuvajos Austrumos, tajā skaitā Libānā, kā arī pievērsās notikumu attīstībai Čadā un Sudānā, Kenijā, pauda bažas par situāciju Birmā/Mjanmā.

Eiropas Komisija informēja ministrus par Pasaules Tirdzniecības organizācijas daudzpusējās tirdzniecības liberalizācijas sarunu gaitu, kā arī par sarunām par Ekonomiskās partnerības līgumiem ar Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna reģiona valstīm. Ārlietu ministrs Māris Riekstiņš uzsvēra nepieciešamību panākt līdzsvarotu sarunu rezultātu visos Latvijai nozīmīgajos tirdzniecības jautājumos.

Vispārējo jautājumu sanāksmē ministri apmainījās viedokļiem par pavasara Eiropadomes (2008.gada 13.- 14.martā Briselē) sagatavošanu, kuras dienas kārtībā ES Slovēnijas prezidentūra plāno Lisabonas stratēģijas izaugsmei un nodarbinātībai nākamā trīs gadu cikla 2008. – 2010.g. uzsākšanu, jautājumu par integrētu klimata un enerģētikas politiku, kā arī par finanšu tirgu stabilitāti.

Kā ziņots iepriekš, 17. februārī Briselē ārlietu ministrs piedalījās Baltijas un Ziemeļvalstu, Polijas ārlietu ministru darba vakariņās ar Ukrainas jauno ārlietu ministru Volodimiru Ogrizko (Volodymyr Ogrysko), kurās tika pārrunāta pašreizējā situācija Ukrainā, tās attiecības ar Eiropas Savienību, tai skaitā – par sarunu gaitu par jaunu padziļinātas sadarbības līgumu.


www.am.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Māris Riekstiņš;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv