Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Tieslietas

Zemesgrāmatā nostiprinās Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes joslas

Publicēts 2008-04-28 23:39:44

Samazināt palielināt tekstu

Šodien Ministru kabinets apstiprināja koncepciju par Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes joslas ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda. Koncepcijas projektu izstrādājuši Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) speciālisti.

2004. gada 25. februārī Ministru kabinets atbalstīja koncepcijas "Par Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes joslas ierakstīšanu zemesgrāmatās uz valsts vārda" kopsavilkumā ietverto risinājumu, kas noteica, ka visa Baltijas jūras un Rīgas Jūras piekrastes josla ierakstāma zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.

2006.gada 13.februārī TM tika uzdots sagatavot un iesniegt valdībā grozījumus šobrīd spēkā esošajā koncepcijā, taču izveidotā darba grupa konstatēja, ka koncepcija ir stipri novecojusi. Tāpēc koncepcija izstrādāta jaunā redakcijā.

Kā teikts šodien apstiprinātās koncepcijas kopsavilkumā, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes josla joprojām nav reģistrēta zemesgrāmatā. Tam pamatā ir problēmas, kas saistītas ar to, ka piekrastes joslas viena mala ir mainīgs lielums, ko ietekmē dažādi faktori, piemēram, paisums, bēgums, vētras, cilvēku darbības sekas, erozija, kā arī tas, ka īpašumu struktūra, kas ietver sevī piekrastes joslu, ir visai sadrumstalota.

Valdība šodien atbalstīja TM piedāvāto variantu, kas paredz Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes joslas ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Vides ministrijas un Zemkopības ministrijas personā, kā arī uz pašvaldību vārda, piemērojot kamerālo jeb kartogrāfisko metodi. Šis variants paredz par piekrastes joslas iekšējo robežu noteikt konkrēta īpašuma robežas un par ārējo robežu – līniju jūrā, ko veido piecu metru izobatu, t.i., līniju, kas ūdenstilpju kartēs savieno punktus ar vienādu dziļumu, koordinātas. Tiks izstrādāts robežprojekts vienas administratīvās teritorijas ietvaros, ņemot vērā kadastra grupas un izmantojot jau esošos kadastra datus. Lai realizētu šo metodi, izdevumi tiek lēsti Ls 137 425 apmērā.

Šāds risinājuma variants tika atbalstīts, jo tas piedāvā ekonomiskākas metodes piekrastes joslas ierakstīšanai zemesgrāmatā. Turklāt likums "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" jau šobrīd pieļauj situāciju, ka dažādi nekustamā īpašuma objekti – arī piekrastes josla – ir ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda dažādu ministriju personā.

Šodien valdība nolēma TM, Vides un Zemkopības ministrijas noteikt par atbildīgajām institūcijām koncepcijas īstenošanā. Saskaņā ar koncepcijas projektu TM līdz 2008. gada 30. augustam būs jāizstrādā normatīvais akts, kas nosaka īpašu kārtību Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes joslas ierakstīšanai zemesgrāmatā, izmantojot kamerālo metodi. TM būs jāizstrādā arī grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās", nosakot, ka Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes josla ierakstāma zemesgrāmatā uz valsts vārda dažādu ministriju personā, kā arī uz pašvaldību vārda.

www.tm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv