Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Pasākumi, notikumi, semināri, konferences, tikšanās

Zemgales reģiona pedagogu konference: konstruktīvs dialogs ir vērtīgāks par stingru pretstāvēšanu

Publicēts 2007-08-17 10:34:05

Samazināt palielināt tekstu

Iesaistīto pušu viedokļu apkopošana, analīze un proaktīva rīcība efektīvas izglītības pārvaldības nodrošināšanā administratīvi teritoriālās reformas kontekstā, visu institūciju viennozīmīgi interpretēti normatīvajos aktos noteikto izglītības un audzināšanas procesā iesaistīto tiesības un pienākumi, kā arī lielāks atbildīgo struktūrvienību atbalsts un konsultācijas skolu vadītājiem un pedagogiem izglītībā – galvenās atziņas šodien notikušajā Zemgales reģiona vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu konferencē "Dialogs un saskaņota rīcība izglītībā" un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) vadības tikšanās reizē ar Zemgales reģiona pašvaldību vadītājiem.

Paralēli konferences darbam pēc izglītības un zinātnes ministres Baibas Rivžas iniciatīvas notika viņas, IZM valsts sekretāra Mareka Gruškevica un IZM valsts sekretāra vietnieces struktūrfondu jautājumos un Eiropas lietās Laumas Sīkas tikšanās ar Zemgales reģiona rajona padomju un rajonu centrālo pilsētu domju priekšsēdētājiem. Tās laikā tika pārrunāti trīs būtisku jautājumu loki, kas ir aktuāli gan IZM, gan pašvaldībām – efektīvas izglītības pārvaldības sistēmas nodrošināšana administratīvi teritoriālās reformas kontekstā, Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu veiksmīga piesaistīšana reģionu izglītībai 2007.-2013.gadā un pašvaldību loma izglītības attīstībā, īpaši akcentējot sociālo aspektu.

Izglītības un zinātnes ministre Baiba Rivža uzsver: "Konstruktīvs dialogs ir daudz vērtīgāks par stingru pretstāvēšanu". Tāpēc konferenču laikā IZM veic pedagogu aptauju par pašlaik esošajām dialoga iespējām, efektivitāti un pedagogu viedokli par nozares aktualitātēm. Pedagogu konferencēs pulcēsies ap 2000 Latvijas skolotāju, tāpēc iegūtie aptaujas rezultāti būs vērtīgs informācijas avots. Ar aptaujas rezultātiem varēs iepazīties IZM mājas lapā, Latvijas Pedagogu forumā un citviet.

Šodien Jelgavā notika kārtējā reģionālā konference, kuras laikā tika apkopotas Zemgales reģiona pedagogu, izglītības iestāžu vadītāju, pašvaldību, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) un IZM pārstāvju kopīgās diskusijās paustais esošās situācijas vērtējums un formulēti priekšlikumi turpmākai saskaņotai rīcībai izglītībā.

Jelgavā notikušajā Zemgales reģiona konferencē piedalījās vairāk nekā 300 izglītības iestāžu vadītāji, pedagogi, pašvaldību pārstāvji no Bauskas, Dobeles, Jelgavas, Jēkabpils un Tukuma rajona. Nākamā konference notiks 17.augustā Valmierā, bet nākamnedēļ, 22.augustā, turpināsies Daugavpilī un 23.augustā Rīgā.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvju ievērībai
Plašsaziņas līdzekļu pārstāvji ir laipni aicināti piedalīties ikvienas reģiona konferences aktivitātēs – plenārsēdē, darba grupās, noslēguma paneļdiskusijā.

www.izm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Baiba Rivža;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv