Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Lauksaimniecība

Zemkopības ministrija aicina jauniešus apgūt lauksaimniecības profesiju

Publicēts 2008-04-11 09:57:51

Samazināt palielināt tekstu

10.04.2008

Zemkopības ministrija aicina jauniešus, izvēloties savu nākamo specialitāti, apgūt kādu no lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības jomām. Topošajiem jaunajiem speciālistiem valsts piedāvā dažādas atbalsta iespējas jaunas profesijas apguvē.

"Latvijas lauki attīstās, tiek veidotas jaunas saimniecības un dibināti veiksmīgi lauku uzņēmumi. Esmu pārliecināts, ka jauniešu, kuri izjūt aicinājumu turpināt savu vecāku, vecvecāku dzīves un darba tradīcijas vai pavisam no jauna veidot saimniecību, būs arvien vairāk. Zemkopības ministrijā jau vairākus gadus darbojas dažādas atbalsta programmas speciāli jaunajiem lauksaimniekiem," uzrunājot skolu beidzējus, norāda zemkopības ministrs Mārtiņš Roze

Valsts atbalsta lauksaimniecībā 2008.gada programmā paredzēti vairāki atbalsta veidi tiem, kas vēlas mācīties vai papildināt zināšanas. Tie ir šādi: atbalsts prakses vietām un lauksaimniecībai, pārtikas, zivkopības un mežsaimniecības nozarei nepieciešamo speciālistu sagatavošanā; atbalsts dalībai kursos, semināros, konferencēs, kongresos ārzemēs, konferencēm Latvijā un Latvijas zinātnieku starptautiskās sadarbības veicināšanai.

Ja jaunietis mācās Latvijas lauksaimniecības universitātē (LLU), sākot ar 1.kura 2.semestri viņš var saņemt studiju atbalstu 70 latu mēnesī. Taču vienlaikus jārēķinās, ka subsīdiju atbalstā plānots izmaksāt ne vairāk kā 700 latu gadā vienam studentam. Uz atbalstu studijām LLU var pretendēt tie, kas mācās LLU programmās "Lauksaimniecība", "Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā", "Vides un ūdenssaimniecība" ar specializāciju meliorācijā, "Veterinārmedicīna", "Lauksaimniecības inženierzinātnes", "Pārtikas produktu tehnoloģija".

Savukārt tie, kas vēlas mācīties Malnavas koledžā, studiju laikā varēs pretendēt uz atbalstu 70 latu mēnesī, ja mācīsies pilna laika programmā "Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā". Atbalsts nepārsniegs 700 latu gadā, un to varēs saņemt sākot ar 1.kursa 2.semestri. Tāpat atbalstu var saņemt arī maģistranti, kuri noslēguši līgumu ar nākamo darba devēju par to, ka pēc studiju beigām strādās iegūtajā specialitātē līgumā norādītajā darbavietā vismaz trīs gadus. Atbalstu turpina saņemt iepriekšējā gada pretendenti, ja viņi sekmīgi mācās.

Tāpat valsts stipendiju ir iespēja saņemt jauniešiem, kas mācās profesionālās izglītības iestādēs lauksaimniecības, dārzkopības, biškopības, veterinārmedicīnas, zivkopības, piena un gaļas produktu ražošanas, mežsaimniecības vai ar šīm nozarēm saistītās programmās. Studentam jāmācās sekmīgi, viņam nedrīkst būt neattaisnoti kavētu nodarbību, kā arī nedrīkst būt izglītības iestādes iekšējās kārtības pārkāpumu.

Atbalsta apmērs profesionālās izglītības programmu 1. un 2.kursa studentiem noteikts 35 lati mēnesī, bet ne vairāk kā 350 lati gadā, savukārt 3. un 4.kursa studentiem – 45 lati mēnesī, bet ne vairāk kā 450 lati mācību gadā. Gadījumā, ja jaunietis praksi apguvis atzītā prakses saimniecībā, stipendija tiek paaugstināta līdz 60 latiem mēnesī, bet ne vairāk kā 600 latiem mācību gadā.

Zināšanas apgūt un papildināt iespējams arī, piedaloties kursos, semināros, konferencēs un kongresos, kuri saistīti ar lauksaimniecības, lauku attīstības, mežsaimniecības un zivsaimniecības jomām. Pieteikties šim atbalstam var pretendents, kurš veic zinātnisko darbu attiecīgajās nozarēs, šo nozaru studenti, sertificēti lauksaimniecības konsultanti, kā arī lauksaimnieku, mežsaimnieku, zivsaimnieku biedrības vai nodibinājumi un to deleģētie pārstāvji.

Atbalstu piešķir 30% apmērā no samaksātajiem izdevumiem par pasākuma apmeklējumu, bet individuālajiem pretendentiem – ne vairāk kā 400 latu apmērā. Savukārt grupas brauciens tiek atbalstīts ne vairāk kā 1000 latu apmērā. Lai pieteiktos šim atbalstam, līdz katra mēneša 1. datumam Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē jāiesniedz iesniegums.

Plašāku informāciju par šiem atbalsta veidiem interesenti var iegūt Zemkopības ministrijas interneta mājas lapas sadaļā "Valsts un ES atbalsts"/"Subsīdijas", kā arī Lauku atbalsta dienesta interneta mājas lapas sadaļā "Valsts atbalsts".


www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Mārtiņš Roze;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2021 PRCentrs.Lv