Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Lauksaimniecība

Zemkopības ministrija informē valdību par Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un valsts atbalsta finansējamiem pasākumiem

Publicēts 2007-02-27 14:12:28

Samazināt palielināt tekstu

Zemkopības ministrija (ZM) šodien informēja valdību par pasākumiem, kas tiks finansēti no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un valsts atbalsta.

Informatīvajā ziņojumā valdībai noteikts - lai paaugstinātu lauksaimniecības un mežsaimniecības uzņēmumu konkurētspēju, ka arī uzlabotu mikrouzņēmumu darbību, veicinot to specializāciju, restrukturizāciju, tehnoloģisko atjaunošanu un jaunu produktu attīstību un veicinātu lauku iedzīvotāju iniciatīvas, zināšanu un prasmju vairošanu, 50 % no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pieejamā finansējuma tiks novirzīti lauksaimniecības un mežsaimniecības sektora konkurētspējas veicināšanai.

Savukārt lai atbalstītu brīvprātīgu vides saistību uzņemšanos, kas vērsta uz bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas uzlabošanu, augsnes un ūdens erozijas samazināšanu, amonjaka emisiju un klimata izmaiņu ierobežošanu, ūdens kvalitātes uzlabošanu, ūdens un augsnes aizsardzību un nodrošinātu lauksaimnieciskās darbības saglabāšanu mazāk labvēlīgos reģionos, 30 % no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pieejamā finansējuma tiks novirzīti vides un lauku ainavas uzlabošanai.

Tāpat ņemot vērā lauksaimniecības intensifikāciju un ražošanas koncentrāciju, nepieciešams sniegt papildus atbalstu lauku teritorijas iedzīvotājiem alternatīvu ienākumu avotu radīšanai it īpaši mikrouzņēmumos, kuriem šāds atbalsts ir visvairāk nepieciešams. Līdz ar to 20 % no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pieejamā finansējuma tiks novirzīti lauku dzīves kvalitātes un ekonomikas dažādošanas veicināšanai, noteikts ZM informatīvajā ziņojumā.

Ievērojot informatīvā ziņojuma noteikto, tiks izstrādāti un noteiktā kārtībā iesniegti Ministru kabinetā normatīvo aktu projekti pasākumu ieviešanai, kas tiks finansēti no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un ko administrēs Lauku atbalsta dienests.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai;
Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv