Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Lauksaimniecība

Zemkopības ministrija pilnveidos noteikumus biodegvielas aprites veicināšanai

Publicēts 2007-04-19 23:20:16

Samazināt palielināt tekstu

Lai veicinātu biodegvielas apriti, ir noteikts valsts atbalsts ikgadējā minimāli nepieciešamā biodegvielas daudzuma ražošanai, un šobrīd Zemkopības ministrija (ZM) gatavo noteikumu projektu par finansiāli atbalstāmo kvotu sadali un tiešā atbalsta apmēriem 2007.gadā iesniegšanai Ministru Kabinetā (MK) apstiprināšanai.

Ņemot vērā šī brīža situāciju biodegvielas tirgus attīstībā, ZM izstrādās jaunus priekšlikumus normatīvā akta pilnveidošanai, paredzot precīzus nosacījumus, kādi jāizvirza biodegvielas ražotājiem Latvijā. Normatīvais akts pilnveidojams, lai nodrošinātu Biodegvielas likumā noteikto uzdevumu izpildi, kā arī panāktu to atbilstību akcīzes preču aprites kārtībai Latvijā. "Tādēļ sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām nevilcinoties izstrādāsim priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai un saskaņošanai ar Eiropas Komisiju, lai nodrošinātu šo jauno nosacījumu ieviešanu jau no 2008.gada," norāda valsts sekretāres vietnieks Aivars Lapiņš.

Katru gadu finansiāli atbalstāmā kvota biodegvielai tiek noteikta atbilstoši biodegvielas procentuālajam daudzumam, kas noteikts direktīvā par biodegvielas un citu atjaunojamo veidu degvielas izmantošanu transportā. Direktīvā norādīts, ka dalībvalstīm jānodrošina nosacījumi par bioloģiskas izcelsmes degvielas izmantošanu transportā, veidojot 2 % no degvielas patēriņa 2005.gadā līdz 5,75 % 2010.gadā.

Līdz ar to 2007.gadā papildus pieejamā finansiāli atbalstāmā kvota biodīzeļdegvielai ir 14 miljoni litru, bet bioetanolam - 10 126 987 litru. Kārtību, kādā biodegvielas ražotāji var saņemt pieejamo finansiāli atbalstāmo kvotu kārtējā gadā, nosaka MK noteikumi "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu ikgadējā minimāli nepieciešamā biodegvielas daudzuma ražošanai un nosaka finansiāli atbalstāmās kvotas biodegvielai".

Lai saņemtu 2007.gadā pieejamo finansiāli atbalstāmo kvotu, biodegvielas ražotāji līdz šā gada 1.martam ZM iesniedza dokumentus, kas apliecina, ka ražošanai nepieciešamās jaudas ir nodotas ekspluatācijā, saražotā biodegviela atbilst noteiktām kvalitātes prasībām un biodegvielas ražošanai tiek izmantots rapsis vai graudi. Tāpat ražotājiem ar iesniegumu jāapliecina, ka uzņēmumam nav nodokļu parādu, kā arī uzņēmums nesaņem atbalstu biodegvielas ražošanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī.

Šādu iesniegumu līdz norādītajam termiņam Zemkopības ministrija saņēma no pieciem biodegvielas ražotājiem, proti, SIA "Jaunpagasts Plus", SIA "Delta Rīga", LPKS "Latraps", akciju sabiedrība "Baltic Holding Company" un SIA "Mežrozīte". "Tomēr jāatzīst, ka uzņēmuma "Mežrozīte" iesniegums tiks noraidīts, jo iepriekšējā gadā uzņēmums saražojis mazāk par 70% no tam piešķirtās finansiāli atbalstāmās kvotas, un līdz ar to saskaņā ar normatīvo aktu tam nevar piešķirt finansiāli atbalstāmās kvotas palielinājumu," izvērtējot pretendentu iesniegumus, skaidro A.Lapiņš.

"Bez tam arī biodegvielas ražošanas kvotas pieprasījums kopumā pārsniedz pieejamo finansiāli atbalstāmo kvotu. Kaut arī pārējo uzņēmumu iesniegtie dokumenti atbilst prasībām, Zemkopības ministrijai tomēr būs jāveic atbalsta summas proporcionāls samazinājums atbilstoši finansiāli atbalstāmās kvotas pieprasījumam," norāda A.Lapiņš.

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Biodegviela;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv