Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Vide un mājdzīvnieki

Zemkopības ministrs aicina lauksaimniekus apzināties pērnās zāles dedzināšanas negatīvos aspektus

Publicēts 2007-04-02 13:17:22

Samazināt palielināt tekstu

"Diemžēl pavasaris ir atnācis ar kārtējiem pērnās zāles dedzināšanas gadījumiem Latvijas laukos. Mums visiem spēkiem jācenšas novērst, ka tā vēršas plašumā. Šī prakse ir ne tikvien nevēlama, bet arī bīstama mūsu laukiem," norāda zemkopības ministrs Mārtiņš Roze. "Tāpēc esmu vērsies pie lauku konsultantiem visos Latvijas pagastos un aicinājis viņus būt aktīviem un iesaistīties sarunās ar lauksaimniekiem par labas saimniekošanas prakses principiem un īpaši – pērnās zāles dedzināšanas negatīvajiem aspektiem."

Mārtiņš Roze atgādina, ka lauksaimnieka, zemes īpašnieka vai tās apsaimniekotāja uzdevums ir apsaimniekojamās teritorijas attīrīšana no degt spējīgiem atkritumiem, tajā skaitā no izkaltušiem zariem un jo īpaši – no pērnās zāles. Viņam ir jāraugās, lai teritorijā nenotiktu pērnās zāles dedzināšana, un zemei ir jābūt tādā saimnieciskā kārtībā, lai nekas degšanu neveicinātu.

Pašlaik ir noteikts – lai saimniecības varētu saņemt atbalstu Lauku attīstības plāna (LAP) ietvaros par saimniekošanu mazāk labvēlīgajos apvidos un programmā "Agrovide", ir jāievēro laba saimniekošanas prakse. Pirmkārt, tas nozīmē koptas un nopļautas pļavas.

Ja tiek konstatēts, ka zemes īpašnieks vai tās apsaimniekotājs nav izpildījis kādu no labas saimniekošanas prakses nosacījumiem, piemēram, tiek novērota pērnās zāles dedzināšana, saimniecībai, kas atrodas mazāk labvēlīgajos apvidos, kā arī saimniecībai, kas pieteikta uz atbalstu LAP pasākumā "Agrovide", tiek piemērotas soda sankcijas – atbalsts konkrētajam pasākumam tiek samazināts par 10%.

Piemēram, pagājušajā gadā, piemērojot minētās soda sankcijas, no atbalsta pasākumiem Latvijas lauksaimniekiem par pērnās zāles dedzināšanu ir ieturēti 202 381 latu, pārkāpumi konstatēti 964 saimniecībās.

"Neskatoties uz to, ka zemju īpašnieki un apsaimniekotāji tiek brīdināti, aicināti, informēti un sodīti, pērnās zāles dedzināšana joprojām notiek. Zemkopības ministrija turpinās iesākto praksi par atbalsta līdzekļu samazināšanu, lai gan ir skaidrs, ka tā ir metode ilgtermiņam," norāda Mārtiņš Roze. "Sākoties jaunam pavasarim, es ļoti aicinu lauksaimniekus rūpēties par savu zemi, apzināties pērnās zāles dedzināšanas rezultātā nodarīto postu un ievērot labas saimniekošanas praksi savā teritorijā."

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Mārtiņš Roze; Kūlas dedzināšana;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv