Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Lauksaimniecība

Zemkopības ministrs Briselē paudīs viedokli par maksājumu atšķirību izlīdzināšanu dalībvalstu starpā

Publicēts 2007-03-17 16:19:01

Samazināt palielināt tekstu

Zemkopības ministrija ir sagatavojusi paziņojumu par Eiropas Savienības (ES) brīvprātīgās modulācijas principiem jeb brīvprātīgu finanšu pārdali no tiešajiem maksājumiem uz lauku attīstību Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) ietvaros. Par to pirmdien, 19.martā, zemkopības ministrs Mārtiņš Roze Briselē informēs ES lauksaimniecības un zivsaimniecības ministrus.

Pirmdien, 19.martā, Eiropas Savienības lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sēdē tiks risināti jautājumi par ES brīvprātīgās modulācijas piemērošanas principiem dalībvalstīs, kā arī ES kopējās tirgus organizācijas vienkāršošanu.

Šīs sanāksmes visbūtiskākā diskusija būs saistīta ar nosacījumiem par turpmāko brīvprātīgās modulācijas piemērošanu dalībvalstīs. Tā saucamā maksājumu modulācija dalībvalstīm paredz brīvprātīgu iespēju līdz 20 % no tiešajiem maksājumiem novirzīt lauku attīstības programmām. Latvijai ir bažas, ka modulācijas rezultātā iegūtais samazinājums vēl vairāk palielinās plaisu starp dalībvalstīm attiecībā uz pieejamo finanšu apjomu gan tiešajiem maksājumiem, gan lauku attīstībai, ņemot vērā faktu, ka šobrīd jaunajām dalībvalstīm ir noteikts zemāks tiešo maksājumi līmenis nekā vecajām dalībvalstīm.

Latvijas uzskata, ka tādējādi netiks sasniegts Lisabonas stratēģijā izvirzītais mērķis - nodrošināt cilvēkiem labākus dzīves standartus gan vides, gan sociāli ilgspējīgā veidā, kas balstās uz sociālā taisnīguma un vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu visiem iedzīvotājiem.

"Eiropa nevarēs sasniegt Lisabonas stratēģijā izvirzīto ambiciozo mērķi, ja starp reģioniem pastāvēs atšķirības. Mēs nevaram noliegt faktu, ka pašlaik šādas atšķirības pārticības līmenī pastāv starp vecajām un jaunajām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Vislielākās atšķirības ir redzamas lauku rajonos saistībā ar zemajiem ienākumiem un augsto bezdarba līmeni, salīdzinot ar pilsētām," savu nostāju, pamatojot atbalsta maksājumu modulācijas nevienlīdzīgo principu, pauž M.Roze.

Latvija uzskata, ka modulācijas rezultātā iegūtajam finansējumam ir jābūt tam instrumentam, kas veicinātu atšķirību samazināšanos starp lauku reģioniem dalībvalstīs. Tādējādi modulācijas pamatā ir jābūt objektīviem, uz reālām vajadzībām orientētiem finanšu sadales kritērijiem.

Pirmdien ES lauksaimniecības ministru padomes sēdē notiks arī politiskās debates par ES kopīgo lauksaimniecības tirgu organizāciju (KTO) apvienošanu vienā tiesību aktā, kas padarīs sarežģīto un dažādos tiesību aktos ietverto regulējumu saprotamāku lauksaimniekiem, nemainot KTO politikas pamatnostādnes. KTO aptver tādas tirgus nozares, kā intervence, privātā uzglabāšana, importa tarifu kvotas, eksporta kompensācijas, tirgus aizsardzības pasākumi, valsts atbalsta un konkurences nosacījumi, kā arī datu paziņošana.

Zemkopības ministrs diskusijā norādīs, ka kopumā Latvija atbalsta vienotas KTO regulas izveidošanu, jo ar to tiks samazināta birokrātija, arī lauksaimniecības nozares administrēšana kļūs pārredzamāka.

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Mārtiņš Roze;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv