Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Lauksaimniecība

Zemkopības ministrs informē valdību par papildu valsts tiešo maksājumu piemērošanu lauksaimniecībā

Publicēts 2007-03-06 16:32:43

Samazināt palielināt tekstu

Šodien zemkopības ministrs Mārtiņš Roze informēja valdību par Eiropas Komisijas (EK) papildu valsts tiešo maksājumu (PVTM) reformas ieviešanu jau šogad. Līdz šim Latvija bija viena no nedaudzām jaunām dalībvalstīm, kura ar PVTM ir konsekventi atbalstījusi lauksaimniecisko ražošanu, nevis tikai ainavas uzturēšanu jeb zālāju kopšanu.

M.Roze sanāksmes laikā ziņoja, ka, pamatojoties uz vienotā platības maksājuma shēmas efektivitāti un vienkāršību, 2006.gadā Latvija vērsās pie EK ar lūgumu pagarināt iespēju jaunajām dalībvalstīm to piemērot arī turpmāk.

2006.gada regulā EK veica izmaiņas, paredzot, ka jaunajām dalībvalstīm vienotā platības maksājuma shēma būs pieejama līdz 2010.gada beigām un, iespējams, ka 2009.gadā paredzētās kopējās lauksaimniecības politikas vidēja termiņa pārskata jeb "veselības pārbaudes" ietvaros būs iespējams vienoto platības maksājumu pagarināt pat vēl pēc 2011.gada. Latvija un citas jaunās dalībvalstis kopš pērnā gada marta vairākkārtīgi ir jautājusi EK par pieeju, kāda tiks attiecināta uz EK lēmumu par PVTM apstiprināšanu 2007. un turpmākajos gados, valdībai atzina zemkopības ministrs.

M.Roze apliecināja, ka tikai 2006.gada 13.decembra Tiešo maksājumu vadības komitejas darba kārtībā tika iekļauts jautājums "Atjaunotās vadlīnijas par papildu valsts tiešajiem maksājumiem jaunajās dalībvalstīs (piemērojamas no 2007.gada)". Tomēr EK pēdējā brīdī to atsauca no darba kartības.

Vadlīnijās skaidrots, ka piemērojama Padomes regula un norādīts - PVTM turpmāk piemērojami daļēji tos atdalot no ražošanas. Tas nozīmē, ka visās dalībvalstīs ar ražošanu saistītie tiešie maksājumi ir īstenojami pēc vienota principa - daļa aploksnes tiek izmaksāta par reālo lauksaimniecisko ražošanu (hektāru, dzīvnieku, tonnu), bet daļa aploksnes par ražošanu noteiktā pārskata periodā (par pagātnē padarīto), valdībai skaidroja M. Roze.

Zemkopības ministrs valdības sanāksmē uzsvēra, ka reformas rezultātā mainās nosacījumi, pēc kādiem PVTM atbalsts var tikt izmaksāts, bet lauksaimniekiem pieejamais kopējais atbalsta apjoms nemainīsies.

M.Roze apliecināja, ka 2007.gada 17.janvāra EK informēja ministrus par vadlīnijām. Reaģējot, ka EK savu regulas interpretāciju ir paziņojusi tikai dažus mēnešus pirms 2007.gada pieteikšanās termiņa uz PVTM un nerēķinoties, ka dalībvalstīm ir nepieciešams laiks, lai ieviestu daļēji atdalītos maksājumus, Zemkopības ministrija pieprasīja steidzamas konsultācijas.

22.janvārī notika tehniskās konsultācijas ar Lauksaimniecības ģenerāldirektorāta ekspertiem, paužot nostāju, ka Zemkopības ministrija nepiekrīt EK interpretācijai par regulas īstenošanu un stingri uzstāj, ka šādas pārmaiņas nav pieļaujamas 2007.gadā, jo jaunās dalībvalstis ir tiesīgas vienotā platības maksājuma shēmu piemērot līdz 2010.gada beigām, skaidroja M. Roze. Šos iebildumus zemkopības ministrs pauda arī Lauksamniecības un zivsaimniecības ministru padomē 29.janvārī.

Savukārt 14.februārī EK atkārtoti paziņoja, ka neatkāpsies no savas regulas interpretācijas, tāpēc par sagaidāmajam izmaiņām PVTM nosacījumos Zemkopības ministrija nekavējoties informēja nevalstiskās organizācijas.

Lai paustu Latvijas nostāju, 1.martā zemkopības ministrs Briselē ārkārtas sanāksmē tikās ar ES lauksaimniecības komisāri Mariannu Fišeri – Bēlu. Lai gan komisāre atzina, ka EK nepiekritīs reformas atlikšanai, tomēr piedāvāja īpašus papildnoteikumus tieši Latvijai attiecībā uz tām saimniecībām, kas attīstās un veic strukturālas pārmaiņas.

Šobrīd Zemkopības ministrija aktīvi turpina divpusējās konsultācijas ar EK, lai vienotos par īpašu PVTM nosacījumu piemērošanu.

Tāpat M. Roze, tiekoties ar lauksaimnieku organizāciju pārstāvjiem, ir vienojies, ka sagatavoto Latvijas skatījumu par to, kāds varētu būt EK piedāvāto papildnoteikumu variants, ceturtdien ZM apspriedīs un saskaņos ar LOSP un pēc tam iesniegs EK, kur piedāvājuma akceptēšanas gadījumā tiks izstrādāti detalizēti noteikumi, kādus būs iespējams piemērot, ieviešot PVTM reformu Latvijā.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Mārtiņš Roze; Lauksaimniecības reforma;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv