Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Lauksaimniecība

Zemkopības ministrs informēja valdību par Latvijas interešu aizstāvību kopējās lauksaimniecības politikas kontekstā

Publicēts 2007-04-03 16:57:04

Samazināt palielināt tekstu

Zemkopības ministrs Mārtiņš Roze šodien informēja valdību par padarīto un veicamajiem pasākumiem Latvijas interešu aizstāvēšanā par Eiropas Savienības (ES) kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) nākotni. Valdībai M.Roze ziņoja, ka šā gada 19.martā ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmē notika balsošana un tika panākta politiskā vienošanās par priekšlikumu regulai par tiešo maksājumu brīvprātīgās modulācijas nosacījumiem, proti, par iespēju dalībvalstīm pēc brīvprātības principa līdz 20 % no tiešo maksājumu budžeta novirzīt uz lauku attīstības budžetu.

M.Roze informēja, ka kopš regulas projekta izstrādes sākuma Latvija vienmēr ES Padomes darba grupās, to skaitā Īpašajā lauksaimniecības komitejā, balsoja pret to, jo saskaņā ar apstiprinātajām Latvijas pozīcijām uzskatīja, ka modulācija vēl vairāk palielinās atšķirību maksājumu līmenī starp dalībvalstīm.

Tomēr ņemot vērā jautājuma nozīmīgumu un nepieciešamo dalībvalstu vienbalsību, lai Eiropas Parlaments atceltu 20 % lauku attīstības līdzekļu blokādi, 19.martā sanāksmes laikā balsojumā par brīvprātīgās modulācijas ieviešanu Latvija "atturējās", uzstājot, lai Padome ņem vērā Latvijas paziņojumu, kas tika rakstiski iesniegts pirms sanāksmes. Paziņojumā pausti Latvijas iebildumi, ka visi līdzekļi paliek dalībvalstī, kas veic modulāciju, bet nekas nenonāk ES kopējā budžetā, lai sniegtu atbalstu teritorijām, kurām objektīvi tas visvairāk nepieciešams.

Zemkopības ministrs arī informēja, ka pirms sanāksmes viņš tikās ar ES lauksaimniecības komisāri Mariannu Fišeri-Bēlu un Vācijas pārtikas, lauksaimniecības un patērētāju aizsardzības ministru Horstu Zēhoferu, lai detalizētāk pārrunātu jautājumu par brīvprātīgās modulācijas principiem KLP ietvaros. M.Roze pauda bažas, ka modulācijas rezultātā iegūtais samazinājums vēl vairāk palielinās plaisu starp dalībvalstīm attiecībā uz pieejamo finanšu apjomu gan tiešajiem maksājumiem, gan lauku attīstībai, ņemot vērā faktu, ka šobrīd jaunajām dalībvalstīm ir noteikts zemāks tiešo maksājumu līmenis nekā vecajām dalībvalstīm. Tas kavētu reģionu līdzsvarotu attīstību Kopienas ietvaros. M.Roze uzsvēra, ka modulācijai ir jābūt vienam no instrumentiem, kas veicinātu atšķirību samazināšanos un atbalsta izlīdzināšanos starp Kopienas lauku reģioniem. Tādējādi modulācijas pamatā ir jābūt objektīviem, uz reālām vajadzībām orientētiem finanšu sadales kritērijiem.

Lai KLP nākotnes un tās finansēšanas jautājums nākotnē tiktu turpināts risināt sekmīgi, atbilstoši Latvijas interesēm, Zemkopības ministrija uzskata, ka nepieciešams būtiski pastiprināt vienotas Latvijas pozīcijas aizstāvēšanu kā ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes, tā arī pārējos Ministru padomes sastāvos un Eiropadomē.

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Mārtiņš Roze;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv