Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Lauksaimniecība

Zemkopības ministrs pieprasa lauksaimniekiem līdzvērtīgus un objektīvus tiešmaksājumus

Publicēts 2008-03-18 09:37:15

Samazināt palielināt tekstu

17.03.2008

Šodien zemkopības ministrs Mārtiņš Roze Briselē piedalījās Eiropas Savienības (ES) Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmē, kurā tika apspriesti Padomes secinājumi par Kopējās lauksaimniecības politikas "veselības pārbaudi".

Diskutējot par Padomes secinājumiem ietvara radīšanai turpmākām diskusijām par Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) "veselības pārbaudei" izstrādātajiem tiesību aktiem, M.Roze norādīja, ka kopumā Latvija varētu atbalstīt Padomes secinājumu projektu, vienlaikus izsakot vienu ļoti būtisku iebildumu, kas attiecas uz tiešo maksājumu izlīdzināšanas kritērijiem starp dalībvalstīm.

Zemkopības ministrs, jau vairākās līdz šim notikušās sanāksmēs atkārtoti skaidrojot Latvijas nostāju par šo tēmu, uzsvēra: "Latvijas sabiedrībai un maniem lauksaimniekiem īpaši svarīgs jautājums ir kritēriji pēc kādiem tiek piešķirts finansējums tiešajiem maksājumiem starp visām dalībvalstīm. Man diemžēl vairs nav argumentu, lai viņiem izskaidrotu atšķirību pastāvēšanas pamatotību!". Lēmums izlīdzināt tiešos maksājumus ir nozīmīgs brīdī, kad notiek izšķiršanās par maksājumu atdalīšanu no ražošanas, savstarpējo atbilstību kā visiem vienotu nosacījumu, kā arī globālo konkurenci, tai skaitā arī par Eiropas lauksaimnieka konkurētspējas stiprināšanu kopējā tirgū.

"Lai risinātu jaunos Kopējās lauksaimniecības politikas izaicinājumus, mums jau šobrīd ir jādomā par jauniem finanšu resursu sadales kritērijiem nākotnē, jo pašreizējie vēsturiskie finanšu sadales kritēriji, piemēram, ražība, platības, dzīvnieku skaits, ir novecojuši un neatbilst šodienas situācijai," skaidroja M.Roze. Zemkopības ministrs norādīja, ka tieši tālab Latvija nevar atbalstīt secinājumu projektu pilnā apjomā. Tādējādi Latvija atturas pievienoties Padomes secinājumiem un iesniegs vienpusējo deklarāciju, vienlaikus atzīstot līdz šim ieguldīto darbu un sasniegtos kompromisus arī Latvijai vēlamajā virzienā.

Padomes secinājumu projektā uzsvērts, ka nākotnē ir jāvienkāršo vienotā maksājuma shēma, lai to padarītu lietderīgāku un efektīvāku, kā arī tirgus atbalsta instrumenti ir jāpielāgo 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm. Tāpat piedāvāts pārskatīt minimālo atbalsta maksājumu slieksni un minimālo platību, par ko var saņemt atbalstu, lai nerastos situācija, ka administratīvās izmaksas pārsniedz atbalsta summu. Padome arī norāda, ka svarīgs aspekts ir savstarpējās atbilstības principu vienkāršošana, jo, tos ieviešot, nedrīkst palielināties administratīvais slogs lauksaimniekam. Īpaša uzmanība jāvelta ar ražošanu saistītiem maksājumiem, kā arī KLP tirgus atbalsta instrumentu labākai izmantošanai, īpaši graudaugu sektorā, vienlaicīgi veicot ietekmes novērtējumu par iespējamām pielāgošanās sekām.

Kopējās lauksaimniecības politikas "veselības pārbaudes" mērķis ir pilnveidot šo politiku, pārbaudot, vai šī procesa instrumenti funkcionē atbilstoši iepriekš izvirzītajiem mērķiem, kā arī noteikt, kādi instrumenti būtu nepieciešami, lai KLP būtu spējīga pielāgoties jauniem izaicinājumiem.

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Mārtiņš Roze;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv