Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Lauksaimniecība

Zivsaimniecības nozares nacionālais stratēģiskais plāns nodrošinās zivju resursu ilgtspējīgu izmantošanu

Publicēts 2007-03-12 16:14:11

Samazināt palielināt tekstu

Šodien Ministru kabineta komitejā izskatīja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādāto Zivsaimniecības nozares nacionālo stratēģisko plānu 2007.- 2013.gadam, kura virsmērķis ir zivju resursu ilgtspējīgas izmantošanas iespējas nākamajām paaudzēm un zivsaimniecībā iesaistīto cilvēku pārticība.

Plāna virsmērķis izvirzīts, pamatojoties uz zivsaimniecības nozares ekonomiskās, sociālās, vides un citu saistīto jomu ana­līzi, kā arī lai veidotu vienotu izpratni par turpmāko zivsaimniecības attīstību Latvijā. Šī mērķa sasniegšanai plānā noteiktas jomas un pasākumi, ko līdzfinansēs gan Eiropas Zivsaimniecības fonds (EZF), gan valsts. Šie darbības virzieni ir: zvejniecība, ko veido zvejas uzņēmumi un flote; akvakultūra, iekšējo ūdeņu zveja, zivju apstrāde un tirdzniecība; nozarē iesaistīto cilvēku spēju un teritoriju attīstība; zivsaimniecības nozares pārvaldība, kas ietver efektīvu zivju aprites posmu kontroli, zvejas resursu pārvaldību un vides prasību ievērošanu.

Dokumentā norādīts, ka, pamatojoties uz Stratēģisko plānu un ievērojot Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktās prasības, Zemkopības ministrija izstrādās Rīcības programmu Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. - 2013.gadam, kurā detalizēs attiecīgo pasākumu un aktivitāšu realizācijas nosacījumus.

Zivsaimniecības nozares stratēģiskais plāns izstrādāts saskaņā ar ilgtermiņa nacionālās attīstības prioritātēm, kas noteiktas Valsts stratēģiskajā ietvardokumentā un Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2007. - 2013.gadam, kā arī zivsaimniecības nozares sociāli ekonomiskās situācijas stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīzi. Tāpat plāna pamatā ir Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta 2004. - 2006.gadam atbalsta izmantošanas analīze un Eiropas Savienības pamatnostādnes un tās īstenotā politika konkurences, nodarbinātības, informācijas sabiedrības, vienlīdzīgu iespēju, lauksaimniecības, vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jomās.

Zivsaimniecības nozares nacionālais stratēģiskais plāns 2007.-2013.gadam stāsies spēkā pēc tā akceptēšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Zivsaimniecība;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv