Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Lauksaimniecība

Zivsaimniecības un lauksaimniecības ministri plāno panākt politisku vienošanos par Eiropas zušu krājumu atjaunošanas pasākumiem

Publicēts 2007-04-16 08:24:42

Samazināt palielināt tekstu

Pirmdien, 16.aprīlī, un 17.aprīlī zemkopības ministrs Mārtiņš Roze Luksemburgā piedalīsies Eiropas Savienības (ES) Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmē, kuras laikā plānots panākt politisku vienošanās par Eiropas zušu krājumu atjaunošanas pasākumiem. Tāpat sanāksmes laikā notiks debates par regulu, ar ko izveido daudzgadu plānu Baltijas jūras mencu krājumiem un šo krājumu zvejniecībai.

Regula par Eiropas zušu krājumu atjaunošanas pasākumiem paredz izveidot nostādnes Eiropas zušu Anguilla anguilla aizsardzībai un ilgtspējīgai izmantošanai Kopienas jūras ūdeņos, krasta lagūnās, upēs un iekšējos ūdeņos.

Savukārt regulas, ar ko izveido daudzgadu plānu Baltijas jūras mencu krājumiem un šo krājumu zvejniecībai, mērķis ir izveidot plānu, lai panāktu šo zivju krājumu izmantošanas atbilstību Kopējās zivsaimniecības politikas galvenajiem mērķiem – nodrošināt ilgtspējīgus, ekonomiskos, vides un sociālos apstākļus zvejniecības sektorā.

Diskusijas laikā M.Roze norādīs, ka Latvija atbalsta plāna īstenošanas rezultātā paredzēto mērķu sasniegšanas nepieciešamību, lai nodrošinātu mencu krājumu stabilu un ilgtspējīgu pārvaldību Baltijas jūrā. Tāpat ministrs paudīs uzskatu, ka zvejas intensitātes ierobežojumus nebūtu jāattiecina uz rajoniem, kur mencu nozveja ir ierobežota vai nav iespējama, kā arī regulā vajadzētu paredzēt pēc iespējas elastīgāku pieeju zvejas intensitātes ierobežošanai. M.Roze sanāksmes laikā arī akcentēs, ka regulā jāsaglabā elastīga pieeja, nosakot nepieciešamos izņēmumus piekrastes zvejas flotei attiecībā uz zvejas piepūles ierobežojumiem un atsevišķiem kontroles pasākumiem.

Eiropas Komisija plāno arī iepazīstināt ministrus ar progresa ziņojumu par Kopējās zivsaimniecības politikas vienkāršošanas un uzlabošanas gaitu, savukārt par zivsaimniecības produktu ekomarķējuma programmām notiks viedokļu apmaiņa. M.Roze paudīs Latvijas nostāju, ka ekomarķējuma programmām nevajadzētu radīt diskrimināciju zvejas produktu tirgū vai veidot nepamatotas tirgus barjeras un citus brīvas tirdzniecības šķēršļus. Programmas ir jāveido tā, lai sabiedrībai tās būtu skaidri saprotamas.

Zemkopības ministra uzstāšanos žurnālistiem un interesentiem būs iespēja vērot arī ES Padomes interneta mājas lapas vietnes adresē http://www.consilium.europa.eu/..., kur ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksme tiks translēta tiešraidē.

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Mārtiņš Roze; Zivsaimniecība;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv